Met meer dan honderd waren ze, de deelnemers aan de vierde Demerdag op 17 november in Genk. Centraal stond de Stiemerbeek in Genk. De stad wil er opnieuw een propere, natuurlijke beek van maken, waar wandelaars en fietsers van kunnen genieten.

De Demerdag is de jaarlijkse bijeenkomst van iedereen die actief is rond integraal waterbeleid in het Demerbekken. Dit jaar stond de dag in het teken van projecten rond de Stiemerbeek en Demer in Genk en Diepenbeek. Zo sprak Wim Dries, burgemeester van Stad Genk, over de ontwikkeling van de Stiemerbeek in Genk.

Vallei herwaarderen

De Stiemer en haar vallei vormen een blauw-groene as, die allerlei betekenisvolle plekken in de stad verbindt: het centrum, C-mine in Winterslag, het Thorpark in Waterschei ... Genk wil de vallei herwaarderen. In samenwerking met partners als het Bekkensecretariaat, de Vlaamse Milieumaatschappij, Infrax, Aquafin, de Vlaamse Landmaatschappij, de provincie Limburg, Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos werkt de stad aan een masterplan. Doel is om de ingesnoerde Stiemerbeek weer te laten kronkelen en de vallei te transformeren tot een natuurlijke, leefbare vallei waar ook wandelaars en fietsers van profiteren. Dat sluit aan bij de visie van het Sigmaplan voor heel de Demervallei tussen Werchter en Diest. Ook willen de partners de waterkwaliteit van de Stiemerbeek verbeteren. Ze zien de ontwikkeling van de Stiemer als een kans om de waterhuishouding van een groot gebied opnieuw te overdenken.

Eco-campus

Ook de plannen voor Campus Diepenbeek kwamen uitgebreid aan bod. Het Franse landschaps- en stedenbouwkundig bureau Agence TER heeft het masterplan ‘Signaalgebied en Campus Diepenbeek’ afgerond. Doel van het plan? De ‘eco-campus’ uitbouwen als een belangrijke publieke ruimte en inpassen in de regio. De overstromingsproblematiek wordt aangepakt en de structuur van de vier waterlopen en de valleien wordt hersteld, met de nodige waterbuffering. Er wordt gestreefd naar een optimaal samengaan van natuur, landbouw en recreatie.

Netwerkmoment

Na de verschillende presentaties volgde een geleid bezoek aan een aantal locaties langs de Stiemerbeek in Genk, waaronder het natuurgebied De Maten (zie foto). Op het einde konden de deelnemers netwerken bij een hapje en een drankje.