Kalkense Meersen

In dit uitgestrekte meersengebied wisselen glinsterende waterpartijen af met natte graslanden, riet, open water en elzenbroekbos.

Oppervlakte: 606 hectare
Grondgebied: Laarne, Wetteren, Wichelen en Berlare
Type gebied: natuurgebied
Invulling gebied: wetland
Grutto

Voor libellen, padden, vissen, kikkers en tal van vogels worden de Kalkense Meersen het paradijs. Vooral de iconische grutto en kievit vinden hier een van de laatste geschikte broedzones.

Maar deze wetlands zijn ook heel nuttige gebieden: ze doen dienst als een spons die het overtollige water vasthoudt en vertraagd afvoert naar de Schelde.

Landbouwers kunnen de graslanden van Paardebroek en de Kalkense Meersen en een deel van Paardeweide blijven gebruiken om wintervoer te hooien voor de dieren.

Door het regelmatige maaibeheer ontstaan prachtige hooi- en graslanden, bezaaid met bloemen. Typische soorten van het klassieke meersengrasland komen hier nog voor met de grote ratelaar als meest opvallende vertegenwoordiger.

In het deelgebied Kalkense Meersen verhogen we het grondwaterpeil, waardoor er een enorm drassig grasland ontstaat. De vooropgestelde oppervlakte open water krijgt ruimte door de oude Scheldearm in het gebied weer open te leggen. We geven extra aandacht aan vissen en zorgen ervoor dat ze weer tussen de rivier en de beken en grachten van het wetland kunnen migreren.