Deelprojecten

Wijmeers

Het Sigmagebied Wijmeers ligt volledig in Berlare en omvat twee delen: een gecontroleerd overstromingsgebied (Wijmeers 1) en een gebied dat ontpolderd werd (Wijmeers 2). Lees meer

Bergenmeersen

In dit gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij – het eerste ter wereld! – vind je gevarieerde getijdennatuur met slikken, schorren en wilgenvloedbos. Lees meer

Paardeweide

Paardeweide in Berlare en Wichelen doet dienst als gecontroleerd overstromingsgebied. Gemiddeld loopt het gebied één keer per jaar onder water. Hier werd voor de eerste keer een  rietatol, een wirwar van sloten een kreekjes vol visetende vogels, ingericht. Lees meer

Paardebroek

In Paardebroek is vernatting het codewoord. We verhogen de grondwaterstand, zodat er wetlands ontstaan. Lees meer

Kalkense Meersen 

In dit uitgestrekte meersengebied wisselen glinsterende waterpartijen zich af met natte graslanden, riet, open water en elzenbroekbos. Lees meer

Overzichtskaart Kalkense Meersen