De Schelde en haar zijrivieren krijgen vanaf deze namiddag te kampen met gevaarlijk hoge waterpeilen. De weersvoorspellingen gaan uit van een stormtij: de combinatie van springtij en een westerstorm op de Noordzee. Een keten van gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan is klaar om overtollig rivierwater op te vangen en op die manier wateroverlast zoveel mogelijk te vermijden.

Twee keer per maand is er sprake van springtij: het verschil tussen hoog- en laagwater is dan het grootst. Als springtij uitzonderlijk samenvalt met een westerstorm op de Noordzee, zoals vandaag, is waakzaamheid geboden. Stormvloedgolven rollen dan het Zeescheldebekken binnen en zorgen voor hoge waterstanden op de Schelde en haar zijrivieren, van Gent tot Lier. Ook in Oost- en West-Vlaanderen staan de waterpeilen hoger dan normaal.

Alarmfase

Deze namiddag zal het waterpeil van de Schelde in Antwerpen boven 7 meter TAW uitstijgen. Die hoge waterstanden verwachten we ook verder landinwaarts. Daarom kondigt De Vlaamse Waterweg nv op aanraden van het Waterbouwkundig Laboratorium de alarmfase ‘gevaarlijk stormtij’ af voor woensdagnamiddag- en avond. Dat wil zeggen dat alle gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan in werking zullen treden en water zullen bufferen. Bovendien nemen we verdere voorzorgsmaatregelen.

Vlaanderen telt op dit moment zestien gecontroleerde overstromingsgebieden. Maar om onze regio nog beter tegen de gevolgen van stormweer te beschermen, blijven we overstromingsgebieden aanleggen. Tegen 2030 zullen er verspreid over een groot deel van Vlaanderen zo’n twintig overstromingsgebieden liggen.

Primeur voor Polders van Kruibeke

Sinds dinsdagnamiddag zijn de waterkeringspoorten op de Antwerpse Scheldekaaien gesloten om wateroverlast in de stad te vermijden. De poorten blijven ook vandaag gesloten en er geldt een parkeerverbod aan de kaaien. Ook stroomafwaarts van Antwerpen zullen alle waterkeringspoorten langs de Schelde gesloten zijn. In de Polders van Kruibeke werd de inwateringssluis deze voormiddag al gesloten. Daardoor is het gebied zo ‘leeg’ mogelijk en kan het zoveel mogelijk overtollig Scheldewater opvangen.

De gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan vangen tijdelijk de verhoogde waterpeilen op en vermijden zo wateroverlast. Het gaat onder meer over de overstromingsgebieden Zennegat (Battel), Paardeweide (Berlare), Bergenmeersen (Wichelen), Wijmeers (Berlare en Wichelen) en de Polders van Kruibeke. De Polders, met 600 hectare het grootste gecontroleerd overstromingsgebied van Vlaanderen, staat voor een primeur. Het gebied zal zich namiddag voor het eerst vullen. Als gevolg neemt het risico op overstromingen in het Scheldebekken fors af.

Het overstromingsgebied Bergenmeersen in Wichelen trad ongeveer een jaar geleden ook in werking, toen storm Dieter over ons land trok.

Verwachte hinder

Zolang de alarmfase duurt zullen de dijken langs de rivieren in de Sigmagebieden afgesloten zijn. Langs die ‘overloopdijken’ stroomt overtollig water de overstromingsgebieden binnen. De Polders van Kruibeke, een natuurgebied dat veel wandelaars aantrekt, zullen volledig afgesloten zijn tijdens het stormtij.

Er geldt een volledige scheepvaartstremming op de Schelde, tussen Wintam en Dendermonde. Dat betekent dat er tussen 15 en 19 uur geen scheepvaartverkeer toegelaten is. Zo worden de dijken niet extra belast door de golfslag die de schepen veroorzaken. Ook op de Rupel, de Beneden-Nete en de Beneden-Dijle geldt stremming in die periode.

Een deel van de aanloopsteigers van verschillende veren (de 'landhoofden') zullen onder water komen te staan, waardoor aanmeren onmogelijk wordt en de veerdiensten tijdelijk buiten dienst zullen zijn. De veerdienst Kruibeke-Hoboken (Schelde) zal één uur voor en na hoogwater buiten dienst zijn. Hetzelfde geldt voor het Sint-Annaveer in Antwerpen. De veerdienst Bazel-Hemiksem (Schelde) zal één uur voor hoogwater niet beschikbaar zijn. Bazel ligt aan het gecontroleerd overstromingsgebied Polders van Kruibeke, dat zal volstromen met water. Na het hoogwater bekijken we wanneer het veer opnieuw opengesteld kan worden.

Update verwachtingen

De meest recente verwachtingen voor de waterpeilen op de Schelde zijn terug te vinden in het hoogwaterbericht van het Waterbouwkundig Laboratorium en op www.waterinfo.be.