Voor de zoveelste maal in zijn geschiedenis zal Lillo van uitzicht veranderen. Maar deze keer is het de bedoeling om het authentieke karakter van het pittoreske plaatsje zo goed mogelijk te integreren in noodzakelijke veiligheids- en vernieuwingswerken.

Het oude getijdenhaventje in Lillo is dringend aan vernieuwing toe en ligt bovendien pal op het nieuwe dijktracé rond het Scheldedorp. Het zal daarom verhuizen naar de westkant van het fort, buiten de dijk. Plezierboten zullen er aanmeren in een gloednieuwe jachthaven. De slikken en schorren die daardoor deels verdwijnen, worden elders gecompenseerd.

Op en neer

Bij een getijdenhaven valt de invloed van eb en vloed erg op. Sommige getijdenhavens, zoals die van Lillo, komen bij laag water zelfs helemaal droog te staan. Schepen kunnen er enkel bij hoogwater in- of uitvaren. Schippers houden best de lengte van de aanleglijnen goed in het oog wanneer ze aanmeren, het niveauverschil kan immers stevig oplopen.

In het begin zag je in de haven vooral beroepsschepen, maar later meerden hier ook vissers en pleziervaarders aan. © Limmo Wreck

Het haventje van Lillo werd in 1905 gebouwd. Aanvankelijk legden er vooral beroepsvaarders aan. Hun vracht: onder meer kolen, munitie en explosieven. Later zetten ook vissers en pleziervaarders hier voet aan wal. In 1941 werd er zelfs een jachtclub opgericht: Yachtclub Scaldis. Toen het vrachtvervoer in de jaren 50 werd afgeschaft, meerden er enkel nog plezierboten aan. Vissers haakten af door de werken aan de Schelde: de rivier werd uitgediept en er werd slib gestort, wat het onmogelijk maakte om vis te vangen.

Modderpret

Het getijdenhaventje is dus al even als jachthaven in gebruik, maar vandaag verkeert het in slechte staat. Verschillende plezierbootjes nemen er dagelijks een modderduik. De fundering van het haventje is bovendien verzakt. Herstellingswerken zouden grote kosten met zich meebrengen, niet de beste oplossing dus. Daar komt nog bij dat de haven nogal ongelukkig ligt op de nieuwe dijk die Lillo beter moet beschermen tegen overstromingen. De bootjes in de jachthaven nemen elke dag een duik in de modder. © Limmo Wreck

Daarom is het aangewezen om het haventje te dempen en een nieuwe jachthaven met plaats voor dertig boten aan te leggen aan de westkant van het fort, buiten de nieuwe Sigmadijk. Zo komt ook de vijfhoekige stervorm van het bastion beter tot zijn recht. Aanslibbing wordt vermeden doordat de vaargeul meer naar de Schelde gericht zal zijn.


Beroepsschepen kwamen in Lillo onder meer kolen laden en lossen, maar ook munitie en explosieven

Nieuwe slikken en schorren

De nieuwe jachthaven zal een klein deel van het natuurgebied Galgeschoor in beslag nemen. De slikken en schorren die daardoor verdwijnen, worden gecompenseerd met nieuwe getijdennatuur tussen de elektriciteitscentrale aan de Scheldelaan en de brandweerkazene van Lillo. Die zone wordt ontpolderd, waardoor het getij er vrij spel krijgt.