Met het oog op waterveiligheid en natuurontwikkeling neemt het Sigmaplan gronden in, en dat roept soms tegenstand op. Dat was ook in de Oost-Vlaamse Cluster Kalkense Meersen het geval. Toen het Sigmaplan er in 2006 werd uitgerold, was er best wat kritiek. Maar tien jaar later hebben ook de voormalige tegenstanders het project omarmd.

Wim Annaert is leerkracht in de basisschool van Wichelen, voormalig gemeenteraadslid, huidig OCMW-raadslid en gepassioneerd vogelspotter. “Als je mij tien jaar geleden gevraagd zou hebben of ik het Sigmaplan zag zitten, zou ik resoluut neen gezegd hebben. Niemand was het Sigmaproject toen genegen. Alle raadsleden ondertekenden in 2006 een petitie tegen het Sigmaplan.”

“Kinderen moeten dit zien”

“We waren niet overtuigd van de noodzaak om 1000 hectare weiland ingrijpend te veranderen met als doel Europese natuur te laten ontwikkelen. Die weilanden deden al dienst als overstromingsgebied en waren bovendien het leefgebied van fazanten, patrijzen en enkele andere vogelsoorten.”

"Ik vind dat kinderen deze gebieden moeten kennen, moeten weten dat we een Schelde hebben, moeten weten waarom het Sigmaplan nodig is" 
Wim Annaert

Nu neemt Wim zijn leerlingen vaak mee op pad in de verschillende gebieden van de Cluster Kalkense Meersen. “Ik vind dat kinderen deze gebieden moeten kennen, moeten weten dat we een Schelde hebben, moeten weten waarom het Sigmaplan nodig is. En ik doe dat zonder ondertoon. Vroeger boden deze gebieden ook al veiligheid en waren ze ook al rijk aan natuur. Alleen werd er toen geen media-aandacht aan besteed. Maar nogmaals, van rancune heb ik geen last. Ik nodig liever uit om te genieten. Van andere, maar minstens even mooie natuur.”

 “Gemeente staat weer op de kaart”

Wim Annaert en Kristof De Smet aan de slimme sluis van Bergenmeersen. Kristof De Smet was in 2006 schepen in Wichelen en kreeg toen te maken met tal van bezorgde opmerkingen en vragen over het Sigmaplan. “Niet alleen de bevolking, ook het gemeentebestuur was kritisch. De gesprekken met De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos waren technisch van aard. Slikken, schorren, wetlands …: we hadden geen idee wat we ons daarbij moesten voorstellen. Dat landbouwers hun gronden moesten afstaan, lag gevoelig.”

 

    Fauna en flora in de Cluster Kalkense Meersen
Moerasspirea Porseleinhoen Klein koolwitje

“Met de realisatie van de gebieden verdween ook onze tegenstand, omdat we eindelijk te zien kregen waar ons al die jaren over werd verteld. Hadden we zoiets eerder kunnen aanschouwen, dan hadden we ons wellicht minder argwanend opgesteld”, vervolgt De Smet. “Want deze gebieden zetten onze gemeente op de kaart. Ze beschermen de gemeenten tussen Dendermonde en Gent tegen wateroverlast en zijn een attractiepool voor wandelaars en fietsers. En we hebben een voorbeeldfunctie voor de rest van Vlaanderen. Laatst kwam een delegatie van de stad Lier op bezoek, waar ook verschillende Sigmagebieden zullen worden aangelegd (Sigmaproject Nete en Kleine Nete, red.). Wat hier is gerealiseerd helpt hopelijk om andere betrokken gemeenten te doen inzien wat het Sigmaplan hen kan opleveren. Dat hoop ik van harte."

Een vlonderpad leidt je dwars door het natte groen van de Bergenmeersen.