De inwoners van het rivierenland rond Mechelen en Willebroek kunnen in de toekomst rekenen op de bescherming van maar liefst vijf overstromingsgebieden. Twee daarvan zijn Grote Vijver Noord en Grote Vijver Zuid: daar hebben we verschillende werken uitgevoerd om de kans op wateroverlast te verkleinen. En om de natuur een handje te helpen!

Noord versus zuid

Het overstromingsgebied Grote Vijver ligt in het Mechelse gehucht Battenbroek, recht tegenover het Zennegat. Dankzij het Sigmaplan heeft dit gebied er weer een paar troeven bij. Zo zal het noordelijke deel meermaals per jaar overtollig rivierwater bergen bij stormtij. We richten dit gedeelte zo in dat er op termijn ook zoetwaterslikken en -schorren ontstaan. Op die manier dragen we ons steentje bij aan het ecologische herstel van de Schelde en haar bijrivieren, vooral van de Nete en de Dijle.

Terwijl het noordelijke deel enkele keren per jaar water zal bergen, schiet het zuidelijke deel – waar de vijver ligt – enkel te hulp in extreme situaties. Dat betekent dat het gemiddeld minder dan één keer om de tien jaar zal overstromen. En dat is goed nieuws voor de Mechelse Waterski Klub, de grootste waterskiclub van Vlaanderen, die hier actief is.

Nieuwe dijken

Intussen is de laatste fase van de werken gestart. Momenteel leggen we een scheidingsdijk aan die het noordelijke en zuidelijke deel van Grote Vijver scheidt. Die dijk is zo goed als klaar. Daarnaast bouwen we de rivierdijken om tot overloopdijken.

De noordelijke overloopdijk (langs Grote Vijver Noord) is afgewerkt en bekleed met gevezelde open steenasfalt (GOSA). Boven op die bekleding dekken we de dijk af met grond, die ingezaaid wordt met een specifiek gasmengsel.

De dijk is bijna klaar voor gebruik, maar we laten toch nog een stukje van de oude rivierdijk staan. Waarom? Er moet zich eerst nog een grasmat ontwikkelen en die heeft minstens één groeiseizoen nodig. Als we de oude rivierdijk nu al zouden weghalen, dan kan er bij hoge waterstanden water over de grasmat stromen, waardoor die wegspoelt. Volgend jaar begint ook de aanleg van de zuidelijke overloopdijk: die werken verlopen op dezelfde manier als voor de noordelijke.

We streven ernaar om alle werken aan Grote Vijver Noord én Zuid volgend jaar af te ronden. De gebieden kunnen dan in werking treden als overstromingsgebied en overtollig rivierwater opvangen bij stormtij. De Dijledijk zal dus afgesloten blijven tot het voorjaar van 2022. Fietsers kunnen omrijden via de nieuwe ringdijk.

Detailkaart Grote Vijver