Het Zennegat

Waar de Zenne, het kanaal Leuven-Dijle en de Dijle in elkaar vloeien, ligt het Zennegat, een non-conformistisch gehuchtje met artistieke bewoners en enkele bruine kroegjes. Op dat kruispunt van rivieren creëert het getij een boeiend natuurfenomeen.

Oppervlakte: 65 hectare
Grondgebied: Battel (Mechelen)
Type gebied: gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij
Invulling gebied: getijdennatuur

Door de hoge inwateringsluis stroomt elke dag een beetje water het gebied binnen.

Op mooie zomerdagen is het kluwen aan dijken dat samenkomt in het Zennegat een populaire uitvalsbasis voor fietstoeristen. De blauwe bruggen in Heindonk en de beweegbare fiets- en voetgangersbrug over het kanaal Leuven-Dijle dragen duidelijk hun steentje bij. Eind 2016 hebben we de werken in het gebied afgerond. Sindsdien stroomt het Zennegat meerdere keren per jaar helemaal vol om de omgeving tegen overstromingen te beschermen. Bovendien verschijnen er zeldzame zoetwaterslikken en -schorren.

 Zennegat