Herstel van meanders

Langs de Demer liggen tientallen oude meanders. Dat zijn natuurlijke bochten van de rivier, die in de loop der jaren zijn afgekoppeld. Meanders met stromend water zorgen voor dynamiek en leven in het water, geven de rivier een natuurlijk karakter en kunnen bij zware regenval het water bijkomend helpen bergen. Zo vormen ze bovendien een natuurlijke buffer in periodes met veel neerslag. Doordat de meanders minder diep zijn dan de huidige Demer, helpen ze ook het water opstuwen, wat verdroging in de zomer tegengaat. In totaal zullen een dertigtal afgesneden meanders weer aangesloten worden op de Demer.

Dankzij de heraansluiting van de oude meanders zal een ecologisch waardevolle riviervallei met een extra lengte van 11 kilometer ontstaan, bovenop de huidige lengte van 34 kilometer. Zeldzame gasten zoals de bever, de roerdomp en de kwartelkoning hopen we hier meer en meer te mogen verwelkomen.

Roerdomp Bever Kwartelkoning

Met de steun van het Europese LIFE-project Belini start in 2018 een proefproject in één meander van de Demer. Een oude bocht krijgt opnieuw aansluiting met de rivier, waarna het effect van die ingreep gedurende drie jaar nauwlettend gemonitord wordt. Aandachtspunten zijn de waterhuishouding, de natuurwaarden en de bevaarbaarheid voor kano, kajak en dienstvaartuigen.

 

De meanders die we opnieuw aansluiten zijn aangeduid in het rood.