In de Polders van Kruibeke en in de Durmevallei werden maar liefst 46.000 visjes uitgezet. Het gaat om vetjes, het ideale voer voor ijsvogels en zeldzame reigerachtigen. Zo hopen we meer van deze vogels aan te trekken in de gebieden.

Perfecte prooi

De visuitzetting gebeurde in de natuurvijvers in Kortbroekpolder, in de Polders van Kruibeke, en Weymeerbroek, aan de Oude Durme. In deze gebieden werden 46.000 vetjes uitgezet. Het vetje is een kleine inheemse vissoort, die maximaal 8 cm groot wordt en tot 3 jaar oud kan worden. Vetjes vormen grote scholen en zwemmen dicht bij het wateroppervlak, op zoek naar insecten en muggenlarven. Daardoor zijn ze een gedroomde prooi voor ijsvogels en zeldzame kleine reigerachtigen, zoals de woudaap.

Leefgebied optimaliseren 

De rietvelden in deze Sigmagebieden zijn het ideale leefgebied voor moerasvogels, maar er is nog niet genoeg natuurlijk voedsel. Daar moet deze visuitzetting verandering in brengen. We verwachten dat de uitgezette vetjes volgend jaar voor het eerst zullen paaien. Dat doen ze door eitjes af te zetten op fijne stengels van moeras- en onderwaterplanten. Vetjes paaien meermaals in 1 seizoen dus de populaties kunnen snel aangroeien. En dat is natuurlijk goed nieuws voor de moerasvogels.