Met het Sigmaplan beschermen we Vlaanderen tegen overstromingen van de Schelde én zorgen we voor de bescherming en uitbreiding van de unieke riviernatuur in de Scheldevallei. Bovendien zorgen we ervoor dat jij van die natuur kunt genieten! Natuur en Bos van de Vlaamse overheid heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van twee nieuwe wandelpaden in het natuurgebied Zammelsbroek.

Beide paden zullen vertrekken aan de bocht tussen Blaardonk en Trichelhoek. Een eerste pad vertrekt richting Huisbroekstraat. Er komt een knuppelpad door de natte weide en over de Hoefkensloop wordt de trage weg op de grens tussen Laakdal en Geel bereikbaar, zodat je verder kan wandelen naar de Huisbroekstraat. Het tweede nieuwe pad ligt in de bestaande dreef. In het tweede deel van het pad gaat de dreef over in een knuppelpad aan de rand van het bos en leidt het tot een kijkhut. Hier zal je een mooi zicht krijgen op het Zammelsbroek en de verandering van het landschap door de inrichtingswerken.

Natuur en Bos hoopt de werken dit najaar aan te vatten en volgend jaar klaar te zijn.

 

© foto: Vilda