Dit najaar houden we de inwateringssluis tijdelijk dicht om natuurwerken te kunnen uitvoeren en het jonge riet optimale groeikansen te geven.

Natuurwerken

Daar waar het riet mag groeien verwijderen we opgeschoten wilgen. Om deze noodzakelijke werken uit te voeren mag de polder niet onder water staan. De bodem moet nu ook eerst wat uitdrogen zodat de machines niet te veel bodemverstoring veroorzaken. De werken worden dit najaar uitgevoerd.

Hoger lager

De Polder van Lier ontwikkelt tot een moeras met open water en grote rietpartijen. Te natte omstandigheden zijn niet optimaal voor een goeie rietontwikkeling. Daarom houden we het waterpeil iets lager in de zomer en de herfst van 2022 en 2023. De voorbije zomermaanden hebben we vanwege de extreme droogte toch extra water ingelaten omdat het anders te droog was voor het riet.

In de lente voorzien we terug een hoger waterpeil. Zo krijgen wilgen geen kans om te kiemen en wordt de polder een aantrekkelijk broedgebied voor moerasvogels zoals woudaap, blauwborst en slobeend.

Vanaf 2024 houden we het waterpeil hoog en vinden doortrekkende en overwinterende eenden en andere watervogels hier een geschikt biotoop.

Elk nadeel heeft z’n voordeel

Door de lagere peilen is de polder nu (en volgende herfst) minder aantrekkelijk voor watervogels. Maar de droogvallende oevers trekken tal van steltlopers aan zoals groenpootruiters, kemphanen, bonte strandlopers en watersnippen. Zij vullen hier hun reserves aan op hun weg naar het zuiden.