Zammelsbroek krijgt met het Sigmaplan een inrichting op maat van natte natuur om de vallei te beschermen tegen overstromingen en verdroging. Het wordt een divers landschap met open water, rietpartijen en natte beemden. Dat zal een boost geven aan de biodiversiteit en bijdragen aan een betere waterkwaliteit van de Grote Nete. Zulke riviernatuur is ook nuttig in de strijd tegen de klimaatverandering: ze houdt water vast als een grote spons en geeft het in droge periodes af. Bovendien houdt deze natuur COvast.

Voor de geplande inrichting in overeenstemming met het inrichtingsplan heeft het Agentschap Natuur en Bos al heel wat aankopen in der minne gedaan. Voor de ontbrekende stukjes is een onteigeningsprocedure opgestart overeenkomstig het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Van 20 februari 2023 tot en met 22 maart 2023 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd voor de onteigening van onroerende goederen op het grondgebied van Herselt en Laakdal en Geel.

Meer informatie vind je op de website van Natuur en Bos. Eventuele standpunten, bezwaren of opmerkingen over het voorlopige besluit en de bijlagen worden uiterlijk tegen 22 maart 2023, de laatste dag van het openbaar onderzoek ingediend.