De afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) gaat een nieuwe kade bouwen langs de Schelde in Hemiksem. Minister-president Kris Peeters kwam daartoe vandaag 13 mei het symbolische startschot geven. De nieuwe bedrijfsvestiging Jacobs Beton zal langs de nieuwe kade jaarlijks ruim 400.000 ton goederen laden en lossen. Bovendien zal de nieuwe kade hoger komen te liggen, om zo de buurt beter te beschermen tegen wateroverlast.

De oude bedrijfssite van de cementfabriek Van den Heuvel aan de Herbekestraat in Hemiksem stond al geruime tijd leeg.  De firma Jacobs Beton/AZR uit Sint-Katelijne-Waver gaat de locatie nu een nieuwe invulling geven en zal er jaarlijks ruim 400.000 ton zand, grint en industriële afvalstromen behandelen.  Laatstgenoemd materiaal zal ter plaatse op innovatieve wijze gezeefd en gewassen worden, waarna het terug zal worden weggevoerd om als grondstof te dienen in de bouwsector. 

Om haar transporten op duurzame wijze te kunnen organiseren, gaat Jacobs Beton/AZR in zee met W&Z. Aannemer Artes Roegiers zal in opdracht van W&Z het op de site aanwezige maar sterk verouderde kaaiplateau afbreken en vervangen door een nieuwe laad- en loskade. Dat zal gebeuren binnen het kader van het kaaimurenprogramma van de Vlaamse overheid. Dat werd in 1998 opgestart en deed ondertussen al 175 bedrijven de stap zetten naar watergebonden transport, met positieve gevolgen voor het milieu en de mobiliteit in Vlaanderen. Conform het programma zijn 80 % van de kosten – in totaal ruim 2,4 miljoen euro – voor rekening van W&Z, de rest voor Jacobs Beton/AZR.

Sigmaplan
W&Z maakt van de gelegenheid gebruik om in uitvoering van het geactualiseerd Sigmaplan de Scheldeoever lokaal te verhogen.  De nieuwe kade en de aansluitende oeververdediging zullen over een lengte van 112 meter op Sigmahoogte worden gebracht (8,35 m TAW).  Dat moet de industriezone in Hemiksem en de wijdere omgeving in de toekomst beter beschermen tegen mogelijke overstromingen.  De kosten voor dit deelproject – 556.000 euro – zullen volledig worden gedragen door W&Z.

Meer informatie
Kevin Polfliet – communicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeekanaal en Zeeschelde (a.i.) – gsm 0484 916 984 – zeekanaal@wenz.be – www.wenz.be


In bijlage vind je hierover enkele persberichten.