De nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over de Grote Nete in Hulshout, de zogenaamde Liniebrug, werd vandaag op z’n plaats gelegd. De brug werd in de nacht van 11 op 12 januari via uitzonderlijk transport, vanuit Adegem (Oost-Vlaanderen) naar de werf gebracht.

De brug heeft een lengte van 20 meter en weegt ruim 18 ton. De brug rust op landhoofden gefundeerd op palen van 9 meter diep; drie aan elke zijde van de rivier. Op 12 januari werd de brug op zijn plaats gelegd op tijdelijke vijzels. De komende weken worden de definitieve opleggingen en brugvoegen geplaatst om de brug definitief te verankeren.

Aansluitend wordt door de aannemer gestart met de aanleg van het fietspad, de bouw van een nieuwe brug over de Steenkensbeek en de heraanleg van de Linieweg. De Liniebrug zal pas in het voorjaar van 2016 toegankelijk zijn wanneer ook het fietspad is voltooid.

Liniefietsweg door Hulshout

De brug kadert in de realisatie van de Liniefietsweg door de gemeente Hulshout. Deze fietsverbinding heeft een lengte van 800 meter. Burgemeester van Hulshout, Geert Daems, zegt hierover: “Dit is opnieuw een stap dichter naar ons doel om onze inwoners van de deelgemeente Houtvenne naar de pilootgemeente Hulshout te laten fietsen binnen de gemeentegrens, en omgekeerd.  Zo geraken zij veiliger en sneller tot bij het Woonzorgcentrum Ter Nethe, het industriepark en het gemeentelijk sportpark."

ir. Wim Dauwe, hoofd van de afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV vult aan: “De brug betekent bovendien een belangrijke schakel in de recreatieve ontsluiting van de natuur- en erfgoedwaarden in Hulshout en omgeving. Natuurwaarden die in de toekomst overigens nog versterkt en uitgebreid zullen worden met de realisatie van Sigmaproject ‘Vallei van de Grote Nete’, waarvan de eerste werken in 2015 startten. In de hele vallei van de Grote Nete, tussen Hellebrug in Itegem en het Zammelsbroek in Geel creëren Waterwegen en Zeekanaal NV en Agentschap Natuur & Bos de komende jaren bijkomende natte natuur om van te genieten. Bovendien zal de aanleg van nieuwe overstromingsgebieden en een winterbedding de regio beter beschermen tegen overstromingen.”

Gezamenlijk project
De Liniebrug werd ontworpen door afdeling Expertise Beton en Staal van de Vlaamse overheid. Aannemer Herbosch-Kiere voerde de werken uit. Het was onderaannemer Emotec NV die de brug bouwde in zijn atelier. De kostprijs bedraagt circa 200.000 euro. Waterwegen en Zeekanaal NV en gemeente Hulshout dragen elk de helft van de kosten.
Het project werd in 2008 opgestart, wat in 2012 resulteerde in technische ontwerpen en een bouwvergunning in 2014. In het najaar van 2014 werd het terrein bouwklaar gemaakt. Na broedseizoen en bouwverlof van 2015 werd gestart met het bouwen van de Liniebrug, de landhoofden en de fundering van het fietspad.

Foto’s kan je ophalen op wenz.be en sigmaplan.be

Wenst u meer informatie?
Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde
Carolien Peelaerts, communicatieverantwoordelijke
+32 (0) 498 94 58 88
+ 32 (0) 3 224 67 19

Nuttige link
www.sigmaplan.be
www.wenz.be