De Vlaamse overheid wil de omgeving van de Schelde tussen Gent en Wetteren beter beschermen tegen overstromingen. Zonder ingrepen zou een deel van de Schelde volledig verlanden. Dat zou leiden tot overstromingen en het verdwijnen van waardevolle natuur. 

Het Sigmaplan zet in op zowel waterveiligheid als natuurontwikkeling, om de Scheldevallei te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. 

Op maandagavond 16 mei 2022 werd de stand van zaken voorgesteld van de plannen voor de natuurinrichting van de Scheldemeander tussen Gent en Wetteren. De Vlaamse Waterweg nv en de Stad Gent zoeken tegelijk ook samen naar oplossingen om de knijtenoverlast in de Scheldevallei in te dijken. 

 

 

De presentatie van de infoavond vind je hier.