In het Sigmagebied Dorent, een nat natuurgebied tussen Vilvoorde en Zemst, zetten we in op de ontwikkeling van soortenrijke graslanden en verbeteren we het leefgebied voor de kamsalamander. Eerder dit jaar werden hier een omheining en poortjes voor begrazing voorzien. Vanaf nu zullen konikpaarden en Schotse hooglanders de komende jaren helpen bij het natuurbeheer door een concessie met lokale bio-landbouwer Puur Laar. Daarnaast werd een nieuwe hondenlosloopzone en ook een parking ingericht langs de Rekelstraat in Zemst. 

Ravotten in de hondenlosloopzone 

De hondenzone in Dorent kan je vinden vlakbij de nieuwe aangelegde parking. Op deze afgesloten plaats kunnen honden, onder het waakzame oog van hun baasjes, veilig vrij rondlopen en ravotten. De hondenzone is geen hondentoilet. ‘Ongelukjes’ moeten dan ook worden opgeruimd. Neem deze zakjes dan ook mee of drop ze in de voorziene vuilnisbak. Zo kan iedereen genieten van een mooie hondenzone. 

“Honden zijn in Dorent welkom maar moeten buiten de hondenzone aan de leiband. Dorent evolueert naar een prachtig natuurgebied met tal van soorten. Loslopende honden en de geursporen die ze nalaten hebben een grote impact op heel wat diersoorten die er voor komen. We vragen dan ook het nodige respect voor de natuur en de andere bezoekers in het gebied.” zegt Wouter Huygens, boswachter van Natuur en Bos.

Hondenzone

Grote grazers helpen bij het beheer

In het natuurbeheerplan werd grondig onderzocht wat het beste beheer is voor de verschillende percelen van de Dorent. Zo krijgen de graslanden met de zeldzame soort grote pimpernel een optimaal beheer, zodat ze optimaal in bloei kunnen komen. Andere graslanden zullen voortaan begraasd worden met konikpaarden en Schotse hooglanders. De afgelopen maanden werden daarvoor de nodige afsluitingen voorzien. Enkele van die weilanden worden het jaarrond begraasd, enkele andere graslanden worden pas begraasd nadat er gemaaid werd. De concessie is voor een aantal jaar afgesloten met lokale bio-landbouwer Puur Laar.

Konikpaarden

Dorent, een leefgebied voor kamsalamander 

Natuur en Bos werkt ook samen met 'Beschermd Natuurpark Rivierenland'. Het Beschermd Natuurpark Rivierenland is een natuurgebied van 3000 hectare dat volop ontwikkeld wordt in de ruime regio rond Mechelen. Door bestaande natuurkernen met elkaar te verbinden, open ruimte te vrijwaren en nieuwe gronden te verwerven, groeit het natuurpark de volgende jaren uit tot een aaneengesloten groene long. Op die manier krijgen wilde dieren en planten meer kansen, en komt er tegelijk eindeloos fiets- en wandelplezier bij. Vanuit Natuur en Bos wordt er ingezet op zowel de verbindingen naar Vilvoorde, Grimbergen, en Mechelen.

 

Foto copyright: Wim De Maeyer