Na hun overwintering in Afrika zijn de eerste grutto’s neergestreken in de drassige graslanden van de Cluster Kalkense Meersen. De natuurgebieden zijn een echte trekpleister voor weidevogels als de grutto, en broodnodig nu er steeds meer open landschap verdwijnt.

De grutto overwintert in West-Afrika, maar keert als een van de eerste trekvogels rond eind februari, begin maart naar onze contreien terug om te nestelen. In de Oost-Vlaamse Cluster Kalkense Meersen is de vogel al jaren een vaste waarde. Dat heeft alles te maken met de make-over die het gebied in het kader van het Sigmaplan kreeg. We hebben het landschap omgevormd tot een lappendeken van natte graslanden, riet, open water, slikken en schorren en wilgenvloedbossen. Een geliefde habitat voor tal van vogels. Weidevogels als de grutto, die hun habitat de voorbije decennia hebben zien slinken, maken hun nest in het open grasland.

Aantal weidevogels neemt af

Voor weidevogels is de nood aan natuurgebieden zoals deze groot. Het aantal broedende grutto’s in Vlaanderen is sinds 2000 met 20 tot 30 procent afgenomen. Ook andere weidevogels, zoals de wulp en de kievit, gaan achteruit.

De transformatie van de Cluster Kalkense Meersen werpt alvast vruchten af, zo bleek een aantal jaar terug uit onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. In het deelgebied Bergenmeersen (Wichelen) bijvoorbeeld trof je voor de inrichting in 2013 nauwelijks vogels aan. Sindsdien is het aantal doelsoorten – kwetsbare of bedreigde vogels die een leefgebied op maat kregen, waaronder de grutto – verdrievoudigd. En in Paardeweide (Berlare en Wichelen), dat ingericht werd als wetland, is het aantal vogelsoorten tussen 2008 en 2014 vertwintigvoudigd!

Spotters welkom

Wie de rijkdom aan vogels met eigen ogen wil zien, is meer dan welkom: de natuurgebieden in de Cluster Kalkense Meersen tellen tal van wandel- en fietspaden!