Op woensdag 30 maart 2022 organiseerden De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos een digitaal infomoment over de werken aan de zandwinningsput in Melle, in het kader van het Sigmaplan.

 

Tijdens dit infomoment werd toelichting gegeven over het project en de stand van zaken. Waarom is het project nodig? Hoe pakken we dit aan? En hoe ziet de planning eruit? We schonken aandacht aan hoe we met eerdere vragen en input aan de slag zijn gegaan. Tijdens dit infomoment werd opnieuw de gelegenheid gegeven om bezorgdheden of ideeën en voorstellen aan te geven, zodat we tot een zo goed mogelijk resultaat kunnen komen voor iedereen. Voor wie er helaas niet bij kon zijn, geen nood, de presentatie tijdens het infomoment werd opgenomen en kan je herbekijken via onderstaande link:

 

 

 

Wat is het Sigmaplan?

Met het Sigmaplan slaan De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos de handen in elkaar om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren door de creatie van waardevolle natuur.

 

Aansluiten zandwinningsput op de Schelde

Een jaar geleden was er een eerste digitaal infomoment en konden bewoners hun voorkeur uitspreken over verschillende varianten om de zandwinningsput in Melle op de Schelde aan te sluiten en mogelijke toegangsopties rond de zandwinningsput. Afgelopen jaar zijn we met deze input aan de slag gegaan om de technische uitvoeringsplannen verder op te maken.

We zetten hierbij in op veiligheid en natuurontwikkeling. Door de zandwinningspunt te verbinden met de Schelde creëren we heel wat nieuwe en bijzonder zeldzame getijdennatuur. De zandwinningsput is namelijk, met gepaste maatregelen, heel geschikt om in te richten als estuariene natuur. Die nieuwe natuurwaarden doen dienst als natuurcompensatie voor andere Sigmawerken.

Daarnaast zal deze ingreep de regio beter beschermen tegen overstromingen en zorgen voor een betere waterkwaliteit in de Schelde.

 

Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via www.sigmaplan.be. Voor specifieke informatie over dit project kruis op de inschrijfpagina ‘Scheldemeander Gent-Wetteren’ aan.