In augustus 2020 zijn we gestart met de werken aan de Scheldedijk in Rupelmonde. Over een lengte van 382 meter werd de waterkering tussen de monding van de Vliet en de vroegere scheepswerf verhoogd om de omgeving te beschermen tegen overstromingen. We bouwden ook een nieuwe inwateringsconstructie zodat bij hoogtij het water van de Schelde naar de Vliet kan stromen. De bestaande uitwateringssluis in de kofferdam van de Vliet zal in de toekomst nog enkel dienen om water naar de Schelde te voeren. Het mooie aan dit project is dat we niet alleen hebben ingezet op veiligheid, maar ook op erfgoed.

Een uniek stukje geschiedenis komt opnieuw tot leven.

Decennia geleden mondde de Vliet uit in de Schelde ter hoogte van de historische getijdenmolen. Eind jaren 80, begin jaren 90 is deze open verbinding afgesloten met een dam en is de molen gerestaureerd. Deze ‘kofferdam’ verhinderde dat de getijdenmolen nog op de oude manier kon blijven functioneren, daarom is men de uitwateringsconstructie in de dam gaan gebruiken als inwatering: bij opkomend getij zette men de uitwateringssluis (even) open om water vanuit de Schelde binnen te laten. Maar dat zorgde soms voor problemen, waardoor de molen al een hele tijd gewoon stilstond.

Dankzij de bouw van een nieuwe inwateringsconstructie is er terug instroom van water vanuit de Schelde. Net zoals vroeger zal een deel van de Vliet weer onderhevig zijn aan de getijden, al is het op een meer gecontroleerde manier. Goed nieuws voor de unieke getijdenmolen – de oudste nog werkende van Europa – die nu opnieuw ‘normaal’ kan werken en zo beschermd wordt tegen verval door stilstand.

Inwateringsconstructie

Verhard jaagpad.

Naast de verhoging van de waterkering tot 8,35 meter TAW over een lengte van 382 meter, dat het achterland berschermt tegen overstromingen, kwam er langs de Schelde een asfalten jaagpad bij. Er was wel al een onverhard paadje, maar dit heraangelegde jaagpad vormt een betere verbinding tussen het veer Rupelmonde-Wintam en het dorp Rupelmonde enerzijds en de Polders van Kruibeke anderzijds. Ideaal voor fietsers dus! De vroegere trage weg langsheen de Vliet zou voortaan voorbehouden blijven voor wandelaars.

Herinrichting Mercatoreiland.

De Sigmawerken vormen de eerste fase van de herinrichting van deze zone. De gemeente Kruibeke grijpt de verhoging van de Scheldedijk aan om het Mercatoreiland een facelift te geven. Er komt een fiets- en wandelverbinding tussen de kofferdam en de wandeldijk over de Vliet en op het eiland wordt een centrale zone voorzien voor lokale evenementen. Onder de imposante treurwilg zal een ontmoetingsplaats met zitbanken worden ingericht. De overige oppervlakte wordt onthard en vervangen door gras. Deze werken zullen in de loop van 2021 klaar zijn.

Foto copyright: Gemeente Kruibeke

Video (social) copyright: Herbosch-Kiere