In Wal-Zwijn zijn we bezig met de bouw van de in- en uitwateringssluizen. Via die sluizen zal er 2 keer per dag, op het ritme van eb en vloed, een kleine hoeveelheid Scheldewater het gebied in- en uitstromen. Zo ontstaat er geleidelijk een landschap met waardevolle slikken en schorren.

 

Omleidingen voor fietsers en wandelaars (zie kaart hieronder)

Dit voorjaar zijn we gestart met de bouw van innovatieve in- en uitwateringssluizen in Wal-Zwijn.

Tijdens deze werken proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken. Om de veiligheid te garanderen, voorzien we ook de nodige omleidingen voor wandelaars en fietsers. Dat doen we ter hoogte van Zwijn, waar de weg permanent afgesloten is tijdens de werken (2022-2023), en ter hoogte van Kleine Wal, waar de weg deels afgesloten is in het voorjaar van 2023.

 omleiding-wal-zwijn

Meer waterveiligheid

Grote Wal, Kleine Wal en Zwijn, vormen we om tot een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij. Samen zullen ze rivierwater opvangen bij stormtij. Om de achterliggende dorpskernen, akkers en graslanden droog te houden, bouwden we een ringdijk aan de westelijke kant van Wal-Zwijn. Die moet het water, dat het overstromingsgebied inloopt, tegenhouden. Vanop de nieuwe dijk kan je nu al het veranderende Scheldelandschap bewonderen.

Zoals je leest, gaan de werken goed vooruit. Als we aan dit tempo kunnen verder werken, zal Wal-Zwijn een volwaardig overstromingsgebied met typische riviernatuur zijn in de loop van 2026.

 

Meer (getijden)natuur

We zijn al een tijdje aan de slag in de regio. Zo ontpolderden we vorig jaar nog Groot Schoor. Dat betekent dat de rivier hier weer meer ruimte heeft om te stromen. Door de wisselwerking van eb en vloed loopt het Scheldewater Groot Schoor 2 keer per dag in en uit. Dat leidt tot de ontwikkeling van waardevolle zoetwatergetijdennatuur: slikken en schorren zijn een bondgenoot in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zijn het leefgebied van vele soorten vissen en vogels, zuiveren het water en nog veel meer.

Bij de ontwikkeling van nieuwe getijdennatuur is er mogelijk een onevenwicht in het ecosysteem wat kan leiden tot de aanwezigheid van knijten. Afgelopen zomer was dit het geval in Groot Schoor. Momenteel doen we intensief onderzoek naar de knijtenproblematiek en bekijken we wat we op korte termijn kunnen doen om de hinder te beperken. Ervaring leert dat de overlast in overstromingsgebieden met de jaren afneemt: als kreken zich vormen, de drainage verbetert, nieuwe vegetatie zich ontwikkelt en er hierdoor minder nat slib is, ontstaat een gebied dat veel minder aantrekkelijk is voor knijten.

 groot-schoor-augustus-2022

LIFE Sparc

De werken in Wal-Zwijn worden meegefinancierd door het Europese project LIFE Sparc (Space for Adapting the River Scheldt to Climate Change). 

Met dit project slaan het Agentschap voor Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg nv, Regionaal Landschap Schelde-Durme en het Waterbouwkundig Laboratorium de handen in elkaar om de Scheldevallei beter voor te bereiden op de klimaatverandering. Via LIFE Sparc investeren we in de aanleg van natte getijdennatuur in 8 gebieden van het Sigmaplan, waar de Schelde net wel mag overstromen. Een natuurlijke oplossing voor een veranderend klimaat, waar ook de natuur van profiteert.

Meer info: LIFE Sparc (life-sparc.eu)

 

Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.