Met de Vallei van de Grote Nete krijgen de Antwerpse Kempen er een schitterende natuurparel bij.

In de natste stukken van de vallei flankeren waterpartijen, brede rietkragen en ruigten met rietlanden de Grote Nete. In dat weelderige wetland is het uitkijken naar leefbare populaties van de roerdomp, het porseleinhoen en de kwartelkoning. In het mulle zand van de rechteroever graven de oeverzwaluw en de ijsvogel hun nest.

Bloemrijke graslanden

Dotterbloem IWat verder van de rivier komen graslanden met dotterbloemen voor. Door de decennialange verdroging in de vallei hebben ze het lastig om zich optimaal te ontwikkelen. “De geplande vernatting geeft hen echter opnieuw overlevingskansen”, zegt projectleider Koen Deheegher van het Agentschap voor Natuur en Bos. “Meer landinwaarts ligt het landschap iets hoger. Toch is dit gebied, dankzij de hogere grondwaterstand, nog vrij vochtig. Dat schept kansen voor schrale, bloemrijke graslanden.”

"De rivier opnieuw natuurlijker maken, betekent een zegen voor de waterveiligheid én het visbestand"
Koen Deheegher, Agentschap voor Natuur en Bos

Veerkracht

Deheegher: “Door drempels te creëren in de rivier, het herstel van de winterbedding aan te leggen en de open verbindingen tussen Grote Nete en haar zijwaterlopen, verhogen we de natuurlijke veerkracht van de rivier. Zo kunnen vissen – waaronder de zeldzame rivierdonderpad en beekprik – weer vrij bewegen tussen de rivier, haar winterbedding en de zijwaterlopen. Daar vinden ze rustige plekjes om voedsel te zoeken en te paaien.” Rivierdonderpad