Het Riekend Rustpunt in Berlare is het kleinste museum van Oost-Vlaanderen. Eeuwenlang werd hier mest aangevoerd over het water. Door de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied Paardeweide werd het museum afgesneden van het water. Maar onlangs draaiden we de klok terug …

Het Riekend Rustpunt was lange tijd een overslagpunt voor mest. Overschotten van de stad werden per boot naar de verzamelplaats gebracht, waar landbouwers de mest konden ophalen. In het verleden was het Riekend Rustpunt met de Schelde verbonden via een kleine waterloop, de Berlaar. Maar door de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied Paardeweide werd de rivier afgesneden. Het water sijpelde weg en riet en bomen namen de omgeving over.

Amfibieënpoel

“Enkele jaren geleden werd het Riekend Rustpunt gerestaureerd en omgevormd tot een museum. Een aanpalende landbouwer stelde toen de vraag of we ook de waterloop in ere konden herstellen”, vertelt projectleider Dominiek Decleyre van het Agentschap voor Natuur en Bos. “Samen met het Regionaal Landschap Schelde-Durme besloten we de Berlaar weer uit te baggeren. De vroegere waterloop werd omgevormd tot een amfibieënpoel. Rond de vijver gaat de landbouwer runderen laten grazen. Zo ligt het Riekend Rustpunt opnieuw aan het water.”

Zo zag de omgeving er tot voor kort uit. © RLSD Nu ligt het Riekend Rustpunt weer aan het water. © RLSD

Kalkense Meersen verkennen

Het Riekend Rustpunt ligt in het Sigmagebied Kalkense Meersen, een natuurgebied van maar liefst 950 hectare groot verspreid over Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen. In kader van het Sigmaplan werden gecontroleerde overstromingsgebieden en natte weilanden aangelegd, waardoor de regio beter beschermd is tegen wateroverlast. Het historische Riekend Rustpunt vormt het ideale beginpunt om de rest van de Kalkense Meersen te verkennen.

Overzichtsbeeld via Gemeente Berlare, fotograaf: David Samyn