In het Sigmagebied Dorent groeit bijzonder leven. Op een steenworp van een vervuilde Zenne, vertoeft de kamsalamander in zuivere poelen. In de graslanden komen her en der nog zeldzame planten voor, zoals de knolsteenbreek, graslathyrus, grote pimpernel …

Het natuurgebied Dorent ligt er ruig bij. Hoog opschietend gras, vochtige hagen, woekerend struikgewas. Dorent ligt langs de 'nieuwe' gekanaliseerde Zenne, tegelijk doorkruisen de 'Oude' Zenne, grachten en beken het landschap. Her en der slingeren er oude, afgesneden meanders. In de jaren ’70 werd een gebied van 150 hectare in twee gesneden. Het ene deel werd industriegebied, het andere natuurdomein.

Het landschap wordt gedomineerd door haagkanten en struwelen, die tal van natte weidepercelen van elkaar scheiden. Dorent telt verschillende bijzonderheden, die het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de komende jaren nog beter wil profileren.

Schrale graslanden

Grote pimpernel “In de weidegebieden mikken we op een verschraling van het grasland. Door op gepaste tijdstippen te maaien, ontnemen we de bodem overmatig aanwezige voedingsstoffen. Op de verschraalde bodem wordt de dominantie van snelgroeiende grassen doorbroken. Meer soorten vinden een plaats in het grasland, de situatie wordt bloemrijker en de biodiversiteit gaat vooruit”, legt projectleider Elias Verbanck van het ANB uit.

"Graslanden slim maaien geeft de biodiversiteit een enorme boost"
Elias Verbanck, Agentschap voor Natuur en Bos

Waterdraken

Kamsalamander

Een andere bijzondere biotoop in het gebied zijn twee afgesneden meanders, midden tussen de Oude en de Nieuwe Zenne in. Verbanck: “Deze zeldzame diertjes zijn gebaat bij zuiver water met weinig vis, bij beschutte schuilplaatsen op de oevers en bij verschillende poelen om tussen te bewegen.” Om het de ‘waterdraak’ naar zijn zin te maken, zal het ANB in Dorent dan ook een netwerk van tien uitgekiende poelen aanleggen. In de meanders wordt overtollig slib verwijderd en worden de oevers minder stijl.