De stad Lier krijgt een nieuwe achtertuin. In de Netevallei, ten zuidoosten van het centrum, werken verschillende partners samen aan ‘Pallieterland’: een fraai landschapspark dat grenst aan het Sigmaproject Nete en Kleine Nete.

In Lier worden verschillende plannen en acties van diverse overheden aan elkaar geknoopt tot één groengebied rond de stad, Pallieterland. Voor de invulling van het park worden vijf deelgebieden verbonden: de Vesten (zuidoostkant van de stad), Den Hof van Pallieter, de Polder van Lier, Ringenhof-Hof van Lachenen en het Provinciaal Groendomein Neteland (tot aan het PIME, het Provinciaal Instituut voor Milieu- en natuureducatie). Zo ontstaat een grotere natuurkern met een hoge belevingswaarde voor de bezoekers.

"Hoe Pallieterland eruit zal zien, bepaalt de Lierenaar in grote mate zélf"
Jop Hermans, Agentschap voor Natuur en Bos

Voor én door Lierenaars

Straks kun je ook tuinieren in de volkstuintjes van Pallieterland. Het landschapspark zal makkelijk met auto en het openbaar vervoer te bereiken zijn, maar de verschillende zones zelf worden het terrein van wandelaars en fietsers. Voor de invulling van die zones streven de verschillende organisaties achter Pallieterland naar een ensemble van natuur en recreatieve elementen zoals een speelbos. Pallieterland wordt een project voor én door de Lierenaars. “We willen de Lierenaren van dichtbij betrekken bij de opmaak van de inrichtingsplannen. Zo willen we in het deelgebied Den Hof van Pallieter nieuwe volkstuintjes aanleggen. De manier waarop die volkstuintjes zullen worden ingericht, bepalen we in nauw overleg met mogelijke huurders”, zegt projectleider Jop Hermans van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Natuurlijkheid en veiligheid verzoenen

Ook de gebieden van het Sigmaproject Nete en Kleine Nete maken deel uit van Pallieterland. “In Polder van Lier, Ringenhof-Hof van Lachenen en de Anderstadt-gebieden verzoent Pallieterland natuurlijkheid en veiligheid”, vertelt Koen Deheegher, Sigma-projectleider voor het ANB. “Enerzijds beschermen deze gebieden de stad tegen wateroverlast, anderzijds realiseren we er een aantal natuurdoelstellingen. Ze worden ingericht als wetlands of getijdennatuur en behoren tot het beschermde Europese Natura 2000-netwerk.” Anderstadtpad