Sinds de Ontpoldering van Lillo in 2012 werd aangelegd, is het gebied een echte trekpleister voor vogels. Tal van trek- en broedvogels hebben het natuurgebied ontdekt.

De Ontpoldering van Lillo ligt net stroomopwaarts van het fort van Lillo, in een Scheldebocht ten noorden van de stad Antwerpen. Dit gebied van 10 hectare werd in 2012 als ontpoldering teruggegeven aan de rivier. Door die ingreep ontstond er in het gebied een natuurlijke kweek van slikken, schorren en kreekjes. Een droomscenario voor allerhande trekvogels.

Lange vlucht

Het gebied is een stopplaats geworden voor vogels die na een lange vlucht van soms duizenden kilometers even willen rusten en hun vetreserves aanvullen. “Het gebied rond de haven van Antwerpen is een van de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Dankzij het Sigmaproject zal de functie van het havengebied als voedsel- en rustgebied voor duizenden trekvogels alleen maar versterken”, zegt projectleider Lucas Bergmans van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

"Het Sigmaproject lokt duizenden trekvogels naar dit bijzonder waardevolle natuurgebied"
Lucas Bergmans, Agentschap voor Natuur en Bos

Daarnaast is de ontpoldering een belangrijke broedplaats voor talloze beschermde vogels, zoals kluten, visdiefjes en scholeksters. Door de vele trek- en broedvogels die het gebied aantrekt, geniet de Antwerpse haven op Europees niveau de status van beschermd Vogelrichtlijngebied.

 

Visdiefje Scholekster Kluut