Met het Sigmaplan geven we de forten van Lillo en Sint-Filips een heuse transformatie. Wat maakt beide forten zo waardevol? “Door hun verleden en uitstraling hebben ze een grote erfgoedwaarde. Ze verdienen een tweede leven”, stelt projectingenieur Michaël De Beukelaer-Dossche van De Vlaamse Waterweg nv.

Lillo: dorp in het fort

Fort Lillo werd in 1584 gebouwd onder Willem van Oranje, om mogelijke aanvallen van de Spanjaarden over het water af te slaan. Ook na de oorlog bleef het fort in handen van de protestanten. Tot het einde van de 19de eeuw was Fort Lillo een onaangeroerde schans, met een dorpje binnenin. In 1958 moest het dorp Lillo plaats maken voor de Antwerpse haven. Het deel van het dorp binnen de muren van Fort Lillo bleef wel voortbestaan.

“Door de jachthaven meer noordwaarts te verplaatsen, kan de historische slotgracht worden hersteld en krijgt het fort extra uitstraling”, duidt Michaël De Beukelaer-Dossche de voorliggende plannen.

Fort Lillo

"Fort Lillo krijgt opnieuw de uitstraling van weleer, dankzij een stervormige slotgracht"
Michaël De Beukelaer-Dossche, De Vlaamse Waterweg nv

Fort Sint-Filips: stille oorlogsgetuige

Fort Sint-Filips Het Fort Sint-Filips, dat in hetzelfde jaar gebouwd werd als Fort Lillo, kende een ongelukkiger bestaan. Het fort werd opgetrokken door de Spanjaarden. De scherpe binnenbocht van de Schelde was een gedroomde verdedigingslinie. Eeuwen later, in de 19de eeuw, moest het fort plaats maken voor een bepantserde, bakstenen constructie, die tijdens WOI gedeeltelijk opgeblazen werd. Vandaag de dag is het fort aangetast door chemische vervuiling van de havenindustrie en is het verboden te betreden.

De Beukelaer-Dossche: “Het Sigmaplan biedt nu een veilige oplossing voor de site. Het zwaar verontreinigde fort wordt veilig ingekapseld waardoor het niet meer toegankelijk is. Vervolgens reconstrueren we de contouren van de zestiende- en negentiende-eeuwse forten, om een beeld te geven van de vroegere omvang.”