Het Sigmaproject Demervallei wortelt in een lange traditie van water-, natuur- en recreatieprojecten. Met het Sigmaplan bouwen we verder op het werk van de voorbije jaren. We geven je een overzicht van de geschiedenis van dit project.

Het Ontwikkelingsplan Demer

De zware wateroverlast in februari 1998 en de verdroging van de Demer vormden de aanleiding om het overstromingsvraagstuk in de Demervallei aan te pakken. Met het Ontwikkelingsplan Demer wilden verschillende partners het overstromingsgevaar tussen Diest en Werchter terugdringen en tegelijk de verdroging tegengaan door de Demer opnieuw een natuurlijker uitzicht te geven. Het middel: meer ruimte geven aan de rivier.

Het Strategisch Project Demervallei

Sinds het einde van de twintigste eeuw lanceerden heel wat partners projecten om de natuur in de Demervallei op te krikken, de recreatieve infrastructuur uit te bouwen en het historisch erfgoed in ere te herstellen. In 2007 besloot het Regionaal Landschap Noord Hageland al die initiatieven te bundelen in het Strategisch Project Demervallei. Zo ontstond voor het eerst een gecoördineerde globale visie op water, natuur en recreatie in het gebied.

De vijf gemeenten rond de Demer – Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar en Scherpenheuvel-Zichem – ondertekenden een charter. Daarin verbonden ze zich om samen hun schouders te zetten onder de ontwikkeling van de Demervallei. Het project werd ook afgestemd met het bekkenbeheerplan van de Demer, het natuurinrichtingsplan Demervallei, de ontwikkeling van de stationsomgeving van Diest en Aarschot …

In 2007 ontstond voor het eerst een gecoördineerde globale visie op water, natuur en recreatie in het gebied

Samenwerken voor vitale Demervallei

Acht partners van de Demervallei spraken op 28 november 2011 opnieuw hun engagement uit om onder de koepel van het Sigmaplan samen te werken aan de toekomst van de Demer. Of het nu gaat om werken binnen het Sigmaplan, het bekkenbeheerplan, provinciale of gemeentelijke plannen, ze hebben allemaal hetzelfde doel: een veilige en vitale Demervallei om te wonen en te komen.

Gebiedsgericht project

Tussen 2011 en 2016 kwamen de verschillende partners regelmatig samen om te discussiëren over de mogelijke planalternatieven voor de inrichting van de Demervallei. Onder de koepel van het Sigmaplan werd een gebiedsgericht project uitgewerkt voor de Demervallei. Dat mikt in eerste instantie op een betere bescherming tegen overstromingen en het herstel van de natuur. Daarnaast worden ook maximale kansen nagestreefd voor landbouwactiviteiten en de ontwikkeling van een recreatief aantrekkelijk gebied. De verschillende actoren kwamen tot een voorkeursalternatief, dat in oktober 2016 werd voorgelegd voor goedkeuring door de Vlaamse Regering, de provincie Vlaams-Brabant en de betrokken gemeentebesturen.