In Hamme, tussen twee veren over de Schelde, ligt het natuurgebied Scheldevallei Moerzeke-Kastel. Wie zijn wandelschoenen aantrekt, kan hier zeldzame vogels spotten.

Zomertortel

Scheldevallei Moerzeke-Kastel maakt deel uit van het Sigmagebied Wal-Zwijn. De veerboten brengen wandelaars en fietsers vlot naar het natuurgebied. De vele knotbomen in de regio zijn belangrijk voor de steenuil. Hij broedt in holtes in de stam. Ook de zomertortel en de wielewaal maken hier hun nest. "In Vlaanderen zien we deze twee soorten zeer sterk achteruitgaan. In Hamme zijn er nog enkele broedparen, die we zo goed mogelijk moeten koesteren", zegt Durmegids Frans Van Havermaet

Zomervogels

De zomertortel keert elke zomer terug uit zijn overwinteringsgebied voorbij de Sahara. De eerste vogels verschijnen in de tweede helft van april. In Scheldevallei Moerzeke-Kastel vinden ze een geschikt broedgebied. Eind augustus zijn de jongen al groot genoeg om de trek naar het zuiden aan te vatten.

De steenuil broedt hier in holtes van de knotbomen

Ook de geel-zwarte wielewaal komt graag naar het Scheldegebied om eieren te leggen. Beide vogels laten zich in de zomermaanden vaak horen, maar wie ze ook graag wil zien, zal geduld moeten oefenen. Zeker de wielewaal is (ondanks zijn felgekleurde verenpak) vrij schuw en zit het liefst in de top van een boom.

Gillen en schreeuwen

Waterral

In de winterperiode kun je een glimp opvangen van de waterral – of op zijn minst zijn opmerkelijke schreeuw horen. Kip kip kip, klinkt het zodra de schemer valt, kruie kruie kruie. De waterral gilt als een speenvarken! De kastanjebruine vogel leeft verborgen aan de oevers van rivieren en dichtbegroeide rietmoerassen. In Scheldevallei Moerzeke-Kastel vindt hij visjes, kikkers, insecten en wormen in overvloed. Een andere opmerkelijke wintergast is de roerdomp. "Deze reigerachtige is een camouflagespecialist, die haast ongemerkt opgaat in het riet. Alleen zijn roep, als het diepe roeren van een trom, geeft zijn schuilplaats weg", aldus Van Havermaet. 

Ook de rietgors is winter en zomer een graag geziene gast. In de warme maanden zijn de mannetjes duidelijk herkenbaar aan hun zwarte kop en witte ‘sjaal’, maar in de zomer kleuren ze bruin. Verwar een rietgors dus niet met een gewone huismus! Van Havermaet: "Aan de Scheldeoevers zingt de rietgors in samenspel met de kleine karekiet. Spits je oren: 'Tsieuw', 'Krr-krr-kiet-kiet-kiet'!

Natuurpunt Hamme organiseert regelmatig wandelingen in het natuurgebied Scheldevallei Moerzeke-Kastel. Zin om eens op pad te gaan? Hou dan onze kalender in het oog, of neem contact op via koendebudt@hotmail.com