TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING SIGMAPLAN.BE

Versie 1.1 – 23 september 2020

De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid streven ernaar haar websites en (mobiele) toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102  is omgezet.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op sigmaplan.be, een website van De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.  

NALEVINGSSTATUS

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat nog niet aan de onderstaande criteria is voldaan.

NIET-TOEGANKELIJKE INHOUD

Sigmaplan.be wordt eind 2020 nog verder getest op toegankelijkheid. Deze criteria worden dan ook verder aangevuld en geüpdatet naarmate de testen vorderen.
Onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende redenen:

NIET-NALEVING VAN HET BESTUURSDECREET

  • Sommige afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving. Tegen begin 2021 willen we dit voor zoveel mogelijk afbeeldingen aangepast hebben. Daarna zullen we op regelmatige basis opnieuw testen.
  • Nog niet alle video’s zijn voorzien van ondertiteling, audiodescriptie of een transcript. Video's die in de toekomst gemaakt worden, worden wel van ondertiteling en waar nodig van een transcript voorzien.
  • Sommige lijsten of tabellen zijn nog niet correct opgemaakt. Bij elke pagina-update die een tabel bevat zullen we dit stelselmatig herbekijken.
  • Formuliervelden zijn nog niet voorzien van autocomplete-attributen die het mogelijk maken om het formulier automatisch in te vullen via de browser. In 2021 werken we onze formulieren verder uit en willen we deze functionaliteit ook kunnen toevoegen.
  • Sommige teksten scoren onder de minimum contrastverhouding. In 2021 zullen we dit stelselmatig aanpassen.
  • Sommige niet-tekstuele elementen scoren onder de minimum contrastverhouding. In 2021 zullen we dit stelselmatig aanpassen.
  • De multi-keuzelijst is niet bruikbaar met een screenreader. Dit probleem wordt opgenomen in een volgende update.
  • Sommige links of knoppen zijn niet bedienbaar met een spraakcommando. Dit probleem wordt opgenomen in een volgende update.
  • De broncode kan errors bevatten die een invloed kunnen hebben op hulpmiddelen. Dit probleem wordt opgenomen in een volgende update.

ONEVENREDIGE LAST

  • Sigmaplan.be publiceert documenten zoals PDF bestanden van diverse oorsprong. Die documenten voldoen niet altijd aan de vereisten voor toegankelijkheid. Als u problemen ondervindt kunt u contact opnemen voor een toegankelijk alternatief.

OPSTELLEN VAN DEZE TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23/09/2020.

FEEDBACK EN CONTACTGEGEVENS

Ondervindt u problemen en wenst u hulp bij het vinden van informatie of het uitvoeren van een actie? Of hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van https://www.sigmaplan.be, of over deze toegankelijkheidsverklaring? Neem dan contact op via het contactformulier. Dit vindt u op deze locatie: https://sigmaplan.be/nl/contact/ of achter ‘contact’, rechtsboven op de homepagina.

HANDHAVINGSPROCEDURE

U hebt contact opgenomen, maar u bent niet tevreden met het antwoord op uw kennisgeving of verzoek? Neem dan contact op met de klachtenbehandelaar van De Vlaamse Waterweg nv. U vindt de contactgegevens via https://www.vlaamsewaterweg.be/klachten.

Als u er met de klachtenbehandelaar van De Vlaamse Waterweg nv niet uitgeraakt, kunt u ook de Vlaamse Ombudsdienst contacteren. De Vlaamse Ombudsdienst is bereikbaar via het gratis nummer 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur. U kunt vragen om rechtstreeks doorverbonden te worden met een medewerker van de ombudsdienst. Of u kunt uw klacht sturen naar klachten@vlaamseombudsdienst.be.