Grote Wal, Kleine Wal en Zwijn

De gebieden Grote Wal, Kleine Wal en Zwijn richten we in als gecontroleerd overstromingsgebied. Slechts één of twee keer per jaar zullen ze onder water staan.

Oppervlakte: 200 hectare
Grondgebied: Hamme
Type gebied: gecontroleerd overstromingsgebied
Invulling gebied: wetland
Kleine Wal Grote Wal en Zwijn zijn met elkaar verbonden via Kleine Wal, een groene corridor, en vormen samen een gecontroleerd overstromingsgebied. Bij extreem hoge waterstanden loopt eerst dit overstromingsgebied onder water en pas daarna Vlassenbroek, dat iets verder stroomopwaarts ligt. Natte natuur kan er zich volop ontwikkelen.