Deelprojecten

Noordelijk deel

In het natuurgebied Vlassenbroek kun je straks vanop de dijken het levendige waterspel in de ongerepte slikken en schorren meevolgen. Slechts eén à twee keer per jaar zal het gebied helemaal volstromen. Lees meer

Uiterdijk

In het noordoosten van Vlassenbroek ligt Uiterdijk, een gecontroleerd overstromingsgebied uit het oorspronkelijke Sigmaplan. Om de authentieke getijdennatuur in dit gebied te herstellen, zullen we het ontpolderen. Lees meer

Zuidelijk deel

Aan de andere kant van de compartimenteringsdijk verschijnt straks een groen lappendeken van drassige graslanden, broekbossen en open water. Slechts één keer om de vijftig jaar zal deze waterminnende flora echt helemaal onder water staan. Lees meer