Herstel van de winterbedding

In de gebieden Tussen Hellebrug en Herenbossen en Zammelsbroek herstellen we de winterbedding. Dat is het deel van de rivier dat doorgaans in de winter onder water komt te staan. In dat seizoen valt er meer neerslag dan in de zomer, waardoor de rivier buiten haar smallere zomerbed treedt.

De herstelde winterbedding zorgt voor meer overstromingsruimte. De winterbedding is het gedeelte van de rivier dat ‘s winters onder water staat door het verlagen van bepaalde dijken. Zo kan de rivier er veilig overstromen. Het natuurlijke reliëf of lokale dijken beschermen het achterland. De winterbedding maakt gebruik van het natuurlijke reliëf, dat langs de Grote Nete geleidelijk aan oploopt in de richting van het achterland, om het water veilig te bergen. Op sommige plaatsen is dat reliëf ontoereikend. Huizen en wegen in laaggelegen gebieden worden daarom afgeschermd met een lokale dijk. Vaak volstaat het om een bestaande weg of bestaand pad beperkt op te hogen. Het water blijft in de winterbedding tot het op natuurlijke wijze terug naar de rivier stroomt, in de grond dringt of verdampt.