Drempels verhogen het grondwaterpeil

Om de regio tegen overstromingen te beschermen én natte natuur te laten ontwikkelen, wordt de winterbedding hersteld en wordt het grondwaterpeil verhoogd met rivierdrempels. Aan de oevers zullen brede rietkragen overgaan in natte graslanden. In die biotoop voelen veel zeldzame diersoorten, zoals de roerdomp, het porseleinhoen, de rivierdonderpad en de bever, zich thuis.

Op de bodem van de Grote Nete brengen we op bepaalde plaatsen drempels aan om het grondwaterpeil te verhogen. Zo kan er ook in droge periodes natte riviernatuur groeien. Vergroten deze drempels dan niet het risico op overstroming? Nee: ze hebben enkel invloed op de rivier als het water laag staat. Als het water hoog staat, komt het sowieso boven de drempels uit.