Wat zijn de ingrepen?

Herstel van de winterbedding

In de gebieden Tussen Hellebrug en Herenbossen en Zammelsbroek herstellen we de winterbedding. Dat is het deel van de rivier dat doorgaans in de winter onder water komt te staan. In dat seizoen valt er meer neerslag dan in de zomer, waardoor de rivier buiten haar smallere zomerbed treedt. Lees meer

Drempels verhogen het grondwaterpeil

Om de regio tegen overstromingen te beschermen én natte natuur te laten ontwikkelen, wordt de winterbedding hersteld en wordt het grondwaterpeil verhoogd met rivierdrempels. Aan de oevers zullen brede rietkragen overgaan in natte graslanden. In die biotoop voelen veel zeldzame diersoorten, zoals de roerdomp, het porseleinhoen, de rivierdonderpad en de bever, zich thuis. Lees meer

Een open verbinding tussen de zijwaterlopen en de Grote Nete

In het verleden werd de Grote Nete in de hele vallei ingedijkt. Daardoor gingen de open verbindingen tussen de rivier en haar zijwaterlopen verloren. Door de dijk en uitwateringsconstructies weg te nemen, komen de zijrivieren weer in contact met de Grote Nete. Lees meer