Zammelsbroek

Helemaal stroomopwaarts ligt het natuurgebied Zammelsbroek, in Geel en Laakdal. Net zoals in Tussen Hellebrug en Herenbossen wordt de vallei hier weer natter gemaakt, precies zoals weleer. Dat levert je uren wandelplezier op via het wandelnetwerk De Merode, doorheen een diversiteit aan biotopen, beemden, poelen en vijvers.

Oppervlakte: 200 hectare
Grondgebied: Geel, Laakdal en Herselt
Type gebied: natuurgebied
Invulling gebied: winterbedding en wetland

 

Rivierdonderpad Roerdomp

Aan de rand van het Zammelsbroek liggen droge zandgronden. De talloze vijvers en moerassen zijn er door ijzerertswinning ontstaan. Het valleiherstelplan zorgt voor nog meer natte natuur met rietmoeras met brede rietkragen, ruigtes en dotter- en schrale graslanden. Zo komen vogelsoorten zoals de roerdomp, de kwartelkoning, de ijsvogel en het porseleinhoen hier misschien wel weer hun eieren leggen. De drempels in de rivier en het herstel van de winterbedding en van de open verbindingen tussen Grote Nete en haar zijwaterlopen, verhogen de natuurlijke dynamiek van de rivier. Zo kunnen vissen – waaronder de zeldzame rivierdonderpad en beekprik – weer vrij bewegen tussen de rivier en haar winterbedding en zijwaterlopen. Die bieden hen rustige plekjes om voedsel te zoeken en te paaien.