Schouselbroek

Op het grondgebied van de gemeente Temse komt er – naast het bestaande overstromingsgebied Tielrodebroek en de ontpolderingen in Klein en Groot Broek– een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij. Het nieuwe overstromingsgebied zal het Scheldewater bergen bij extreem hoog water.

Oppervlakte: 100 hectare
Grondgebied: Temse
Type gebied: ontpoldering, gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij
Invulling gebied: getijdennatuur

Het huidige natuurgebied zal zich dankzij het spel van eb en vloed ontwikkelen tot een waardevol slikken- en schorrengebied. Momenteel loopt het voorbereidend onderzoek voor dit projectgebied. In samenspraak met de gemeente Temse, natuur- en landbouworganisaties en het lokale polderbestuur overleggen we wat de mogelijkheden zijn. Samen met Tielrodebroek zal dit gebied het water bufferen bij stormtij. Via nieuwe dijken en aanknooppunten zul je de knappe natuur kunnen verkennen.