Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) wil de omgeving van de Scheldemeander tussen Gent en Wetteren veiliger en natuurlijker maken. Zonder ingrepen zou de Schelde hier op termijn volledig verlanden, de getijdennatuur verdwijnen en het overstromingsgevaar toenemen.

Niets doen is geen optie!
De omringende gebieden van de Scheldemeander tussen Gent en Wetteren zijn bijzonder kwetsbaar voor overstromingen. Dit deel van de Schelde is onderhevig aan de getijden van de Noordzee, en tussen Gentbrugge en Melle sterk aangezand. Zonder ingrepen zou de Schelde hier op termijn volledig verlanden. De waardevolle getijdennatuur zou dan vanzelf verdwijnen, en het risico op overstromingen enorm stijgen. Niets doen is dan ook volstrekt uitgesloten.

Veelomvattend plan
Het geactualiseerde Sigmaplan van 2005 voorzag in een verhoging en versteviging van de dijken om de kans op wateroverlast te verkleinen. Onlangs werkte W&Z echter een aangepast alternatief uit, dat de dreiging op langere termijn kan wegnemen. Dat alternatief kreeg vorm in het integrale plan voor het Sigmaproject Scheldemeander Gent-Wetteren. Dat moet de Schelde tussen Gent en Wetteren niet alleen veiliger, maar ook natuurlijker maken. Tegelijk zal het plan meer mogelijkheden voor recreatie creëren, de rivier beter bevaarbaar maken en de leefbaarheid van de landbouwbedrijven verzekeren.

Milieueffectenrapport
In de zomer van 2014 werd het milieueffectrapport (MER) voor de plannen goedgekeurd. Daarin onderzochten deskundigen welke effecten het Sigmaproject Scheldemeander Gent-Wetteren zou kunnen hebben op mens en omgeving. Behalve de nieuwe plannen van W&Z onderzocht het MER ook de effecten van de oorspronkelijk voorziene dijkverhogingen, en die van een stormvloedkering in Heusden.

Benieuwd naar de resultaten van het MER? Deze nieuwsbief vat ze voor je samen. We zetten ook de verschillende onderdelen van het plan en de volgende stappen in het project nog eens uiteen. De goedkeuring van het MER betekent immers niet dat de werken meteen van start kunnen gaan. Na afloop zal de omgeving van de Scheldemeander tussen Gent en Wetteren een pak veiliger, natuurlijker en aangenamer zijn.


Hier vind je meer info over het Sigmaproject Scheldemeander Gent-Wetteren.
Hier vind je alle publicaties over het Sigmaproject Scheldemeander Gent-Wetteren.