Deelprojecten

Nieuwe constructie tussen Heusden en Melle

Een nieuwe constructie in Heusden moet de verzanding tegengaan en zo het overstromingsgevaar in de regio inperken. Wandelaars en fietsers zullen via een oversteek veilig en vlot van de ene naar de andere oever geraken. Lees meer

Zandput van Melle

De voormalige zandwinningsput in Melle is dé plek bij uitstek om de getijdennatuur, die om veiligheidsredenen plaats moet ruimen voor riviernatuur, te hernemen. De indrukwekkende getijdenbossen en schorren die door de ontpoldering zullen ontstaan, kun je vanaf een sierlijke passerelle gadeslaan. Lees meer

Bastenakkers

Bastenakkers, op de gemeentegrens van Wetteren en Destelbergen, is cruciaal binnen het Sigmaplan. Dankzij zijn strategische ligging vormt het een ideale bufferzone voor overtollig water. Het treedt als laatste van alle Sigmagebieden in werking en landbouw kan er blijven bestaan. Wandel- fiets- en ruiterpaden worden er versterkt met dijkovergangen, infopunten en een jaagpad. Lees meer

Ham

Aan een oude Scheldemeander wacht Ham een mooie toekomst als uniek én toegankelijk Scheldenatuurgebied, met zeldzame zoetwaterslikken en -schorren. Het jaagpad op de noordelijke ringdijk biedt scholieren, omwonenden en recreanten een wijds gezicht op de rivier. Speelbos, vlonderpaden en de komst van schuchtere diersoorten vormen de finishing touch voor dit groene pareltje. Lees meer

sgw-overzichtskaart