Sinds het najaar van 2015 zijn de Polders van Kruibeke functioneel als gecontroleerd overstromingsgebied. Goed voor een verdubbeling van de totale oppervlakte overstromingsgebied in Vlaanderen. De laatste ingreep die nog rest, is het verplaatsen van enkele nutsleidingen door het Franse gasbedrijf Air Liquide. In de loop van 2017 zal het gebied volledig afgewerkt zijn. 

“In 2015 was er in Vlaanderen ongeveer 600 hectare functioneel overstromingsgebied in het kader van het Sigmaplan”, zegt projectleider Stefaan Nollet van De Vlaamse Waterweg nv. “Sinds oktober 2015 en de inwerkingtreding van de Polders van Kruibeke verdubbelden we die oppervlakte in één klap tot 1200 hectare. Daardoor is de kans op overstromingen in heel Vlaanderen, langs de Schelde en haar zijrivieren, maar liefst vijf keer kleiner.”

Laatste ingreep

Ondanks de inwerkingtreding is de volledige afwerking van de Polders van Kruibeke pas voorzien voor de zomer van 2017. De laatste ingreep op de takenlijst is het verplaatsen van bepaalde nutsleidingen door het Franse gasbedrijf Air Liquide. In februari 2015 bereikten De Vlaamse Waterweg nv en Air Liquide daarover een akkoord.

"In geval van stormtij kan heel het gebied nu al onder water lopen"
Stefaan Nollet, De Vlaamse Waterweg nv

“Ondanks dat karwei konden we het gebied al in gebruik nemen, doordat we samen met Air Liquide tussentijdse maatregelen genomen hebben. De huidige leidingen kregen een bescherming, zodat ze geen schade opliepen onder de druk van een overstroming. Daardoor kan heel het gebied in geval van stormtij nu al volledig onder water lopen”, legt Nollet uit. 

In juni 2016 is Air Liquide gestart met het definitief verplaatsen van de nutsleidingen. Daarna zal Air Liquide een laatste deel van de overloopdijk afwerken tegen de zomer van 2017.

Impuls voor natte natuur

Natte natuur krijgt alle kansen in de Polders. Wanneer de Polders van Kruibeke straks volledig afgewerkt zijn, zal ook de waardevolle natuur er zich verder ontwikkelen. Het gebied bevat zowat 300 hectare slikken en schorren, getijdennatuur die vorm krijgt op het ritme van eb en vloed. Op andere plaatsen worden weidevogelgebied (150 hectare) en zeldzaam elzenbroekbos (90 hectare) in ere hersteld.