Het nieuwste kunstwerk in de Polders van Kruibeke lijkt wel ingegraven in de ringdijk. Arcade doet dienst als een poort in twee richtingen en verbindt het dorp met de wondermooie natuur van de polders.

In de Polders van Kruibeke komt iedereen aan zijn trekken: wandelfanaten, fietsers, vogelspotters en ook kunstliefhebbers. Naast het verbeteren van de kwaliteit van de kreken en broekbossen in de Polders zet het LIFE+-project Scalluvia ook in op kunst. Denk maar aan de Liefkesboom op het kruispunt van de Verkortingsdijk met de Lange Gaanweg en de kunstvis op de visvriendelijke stuw aan de Blauwe Gaanweg. De kunstwerkjes laten bezoekers de natuur op een andere, intensere manier beleven.

Inspirerend landschap

Ook op de ringdijk bij Bazel stuit je op een kunstwerk: Arcade. Pieterjan Gijs en Arnout Van Vaerenbergh, samen het kunstenaarsduo Gijs Van Vaerenbergh, ontwierpen de indrukwekkende bogenrij van 19 ton cortenstaal, 27,5 meter lang en 10 meter hoog. Hun inspiratie haalden ze in de natuur.

Pieterjan Gijs: “De lokale kunstvereniging ‘tij heeft ons geïntroduceerd in de streek. Zij hebben ons over de boeiende geschiedenis van het gebied verteld. Met Arcade wilden we de prachtige omgeving en de eeuwenoude relatie tussen Bazel en de polders benadrukken. Arcade is daarenboven opgetrokken uit cortenstaal, een materiaal dat oorspronkelijk gebruikt werd voor de bouw van schepen. Zo leggen we de link met de nijverheid aan de Schelde.”

Arcade werd feestelijk ingehuldigd op 26 augustus 2017.

Spel van licht en schaduw

De zigzaggende bogen van Arcade staan precies op de plek waar de ringdijk de Verkortingsdijk kruist. Het kunstwerk verbindt beide kanten van de onderbroken Verkortingsdijk, die van Bazel naar het veer over de Schelde loopt, en verbeeldt zo de vroegere relatie tussen polder en dorp.

Arnout Van Vaerenbergh: “Als je vanuit Bazel de Verkortingsdijk op wandelt, loop je door een gaanderij van vijf zigzaggende bogen. Die verbindt het dorp opnieuw op een symbolische manier met de Polders, een toegangspoort tot de natte elzenbroekbossen. Wie op de ringdijk wandelt, ziet dan weer een bogenrij, als vlakke vensters die je een blik gunnen op de rijke natuur.”

“Arcade verbindt het dorp opnieuw met de Polders, een toegangspoort tot de natte elzenbroekbossen”
Arnout Van Vaerenbergh

De bovenkant van de bogenrij is bewust horizontaal, zodat de bogen lager worden naarmate je hoger op de dijk klimt: van 9 meter naar 4. Pieterjan Gijs: “Het lijkt alsof er nog een heel deel van de sculptuur onder de grond zit, ingegraven in de ringdijk. Op die manier lijkt de bogenrij een herinnering aan de tijd voor de dijk.”

Afhankelijk van waar je staat, is Arcade dus een gaanderij, een reeks vensters, een artefact … Ook het spel van licht en schaduw beïnvloedt wat je ziet. “Het kunstwerk is altijd in beweging. Net zoals de Polders eigenlijk”, besluit Pieterjan Gijs.

Er kwamen gespecialiseerde kranen aan te pas om het kunstwerk in elkaar te zetten.