Deze zomer is in het Sigmagebied Polders van Kruibeke gestart met de aanleg van een visvriendelijke stuw. Zo’n stuw laat toe om het waterpeil in de zeldzame elzenbroekbossen van het gebied op maat te regelen. Tegelijk is het een handige doorgang voor tal van vissen.

Elzenbroekbossen zijn zeldzame stukjes natte natuur. Enkel in een voortdurend drassige veenbodem schieten (zwarte) elzen samen wortel. Ook het Sigmagebied Polders van Kruibeke telt 90 hectare elzenbroekbos. Door jarenlange vervuiling zijn in Kruibeke echter de kwaliteit van zowel bodem als oppervlaktewater verre van optimaal.

Het Europese Life+ project Scalluvia wil dit structureel oplossen en geeft de elzenbroekbossen via verschillende ingrepen opnieuw zuurstof. Eén daarvan is het plaatsen van regelbare stuwen, waaronder een visvriendelijke stuw. Zonder de afwatering van het achterland te beïnvloeden, zorgen deze stuwen voor een hoger, stabieler en gezonder waterpeil.

Bovendien profiteren ook vissen van de nieuwe stuw. Ze kunnen via een doorgang moeiteloos migreren tussen de Schelde en de zoetwatergrachten van het gebied. Dit is gunstig voor de zeldzame kleine modderkruiper, maar ook voor de paling, die achter de stuw kan opgroeien tot hij geslachtsrijp is. Op die manier draagt Scalluvia in de Polders van Kruibeke bij tot de ontwikkeling van het Europese Natura 2000-netwerk.


Hier vind je meer info over Scalluvia.
Hier vind je meer info over het SIgmaproject Polders van Kruibeke.