Onder het wijze en allesziende oog van de Kruibeekse natuurvrijwilligers Kruin, legden de jeugdraad en hun trouwe aanhang op zaterdag 14 maart 2015 de eerste hand aan de takkenwal langs het nieuwe speelbos. Het speelbos van de Polders van Kruibeke ligt langs de Dweerse Gaanweg in Bazel en biedt bijna 1,5 hectare speelzone waar kinderen vrij kunnen ravotten.

Het speelbos komt er naar aanleiding van het LIFE+ project Scalluvia, dat met de steun van Europa inzet op het herstel van de zeldzame elzenbroekbossen van de Polders van Kruibeke. Naast natuurherstel in de polders, wil Scalluvia de omwonenden informeren over al haar activiteiten en projecten. Veerle Campens, projectcoördinator van Scalluvia en medewerker bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) legt uit: “Scalluvia is veel meer dan natuurherstel alleen, zo gaan we nog aan de slag met enkele jonge artiesten om kunst naar de Polders van Kruibeke te brengen. Ook onze nestkastjesactie van vorig jaar met het St-Jorisinstituut werd enthousiast onthaald. Maar we voelden aan dat een echte speelzone voor kinderen een must was. Hier kunnen ze de paden even verlaten en naar hartenlust vrij spelen.”

Van een takje naar de muur
De Kruibeekse jeugdraad en natuurvereniging Kruin sloegen de handen in elkaar om de takkenwal te bouwen. “De arbeiders van het ANB hadden de verticale palen al in de grond geslagen zodat we de gesnoeide wilgentakken uit de polders er gewoon kunnen inleggen. Daar komt wel nog het nodige hak- en zaagwerk bij kijken,” vertelt Nand Daniëls, voorzitter van Kruin. “Kiezen voor een takkenwal heeft niet alleen een esthetische maar ook praktische reden. Het is naast een omheining ook een nieuwe thuis voor heel wat planten en dieren. De takken zijn een ideale leef- en broedplaats voor vele kleine dieren zoals vogels, egels en heel wat insecten maar ook zwammen groeien er graag. Deze actie zet het enthousiasme van de Kruibeekse jeugd in de kijker en hopelijk kunnen we ze op deze manier warm maken voor wat de natuur van de Polders van Kruibeke te bieden heeft.”

Schepen van jeugd Dirk De Ketelaere is ook heel tevreden met het initiatief: “Vanuit de gemeente hebben we er altijd voor geijverd dat de jeugd zich in de polders kan amuseren. Met deze actie maken we duidelijk waar ze in de Polders van Kruibeke vrij kunnen spelen. Door de jeugd bij de realisatie van de takkenwal te betrekken, geven we een krachtig signaal.”
Arno Noens van de Kruibeekse jeugdraad is alvast enthousiast: “We zijn erg blij met de komst van het speelbos in de Polders van Kruibeke. Het is de ideale locatie om een tof bosspel te organiseren. Vandaar dat Bazelse jeugdbewegingen met veel plezier een handje komen toesteken. Het is fijn om met verschillende jeugdbewegingen een actie voor Groot-Kruibeke op poten te zetten. En voor de tips en uitleg konden we aankloppen bij Kruin!”


Hier vind je meer info over het Sigmaproject de Polders van Kruibeke.