Een toneelvoorstelling, een beversafari, begeleide wandelingen door de Polders van Kruibeke en het Grenspark Groot-Saeftinghe en workshops: dat en nog veel meer staat op de agenda tijdens het slotsymposium van Scalluvia van 13 tot 15 juni.

Vijf jaar lang zette het LIFE+-project Scalluvia in op het herstel van 90 hectare elzenbroekbossen en kreken in de Polders van Kruibeke. Op die manier creëerden de projectpartners (onder wie de uitvoerders van het Sigmaplan) een thuis voor zeldzame soorten zoals de bittervoorn, de kleine modderkruiper, de blauwborst, de ijsvogel, het woudaapje en de purperreiger. Het project kreeg middelen via het LIFE+-programma. Daarmee ondersteunt Europa de ontwikkeling van verschillende Natura 2000-gebieden.

Stevig draagvlak

Heldere communicatie en beleefmomenten zorgden voor een stevig draagvlak en mede-eigenaarschap in de regio. Nu het project ten einde loopt, willen we onze ervaring en ons enthousiasme delen met nationale en internationale sympathisanten. Dat doen we in stijl met een slotsymposium in het kasteel van Wissekerke in Kruibeke! Sprankelende driedaagse finale Het wordt een grote finale met onder meer:

  • een ‘ice break event’ 
  • een gegidste wandeling door de elzenbroekbossen
  • workshops rond natuurherstel, monitoring en mede-eigenaarschap
  • een beversafari 
  • een uitstap naar het Grenspark Groot-Saeftinghe

Mascotte Xavier De Ree zal er ook zijn en kijkt al heimelijk uit naar een meet & greet op deze uitgelezen netwerkactiviteit.

Meer weten en/of deelnemen? Hier vind je alle details!