2000 euro ingezameld voor het goede doel

De onderwijsraad en jeugddienst van Kruibeke werkten van 26 maart tot 3 april 2015 een themaweek rond water uit. De doelstelling was om via verschillende activiteiten de Kruibeekse jongeren bewuster te maken van de wereldwijde nood aan zuiver water. Op het einde van de themaweek kon een mooi sponsorbedrag van ruim 2000 euro worden overhandigd aan de organisatie Protos, een professionele ngo die werkt aan watervoorzieningen in het zuiden.

De jeugd in Kruibeke wil op allerlei vlak tonen dat ze positief willen bijdragen aan het goede van de aarde. Na vorige week de takkenwal, zaterdag de zwerfvuilactie en zondag het bijenhotel is de jeugd opnieuw bereid gevonden om deze actie te steunen”, aldus schepen van jeugd Dirk De Ketelaere die heel tevreden is dat de jeugd op deze manier zijn positieve ingesteldheid binnen de gemeente in daden omzet.

Met de ondersteuning van WenZ, ANB, Umicore en het gemeentebestuur, zetten de onderwijsraad en jeugdraad van Kruibeke volgende activiteiten op het programma:

  • 26 & 27 maart: er werd een toneelvoorstelling van Farce Cancan georganiseerd voor alle derde en vierde leerjaren van de Kruibeekse lagere scholen. Elk kind kreeg na de voorstelling een gezond stuk fruit.
     
  • 01 april 2015: de Buitenspeeldag viel in deze themaweek ook een beetje in het ‘water’ maar de workshops in de namiddag konden toch zo’n 80 enthousiaste kinderen lokken naar buurtontmoetingscentrum De Kruibeekse Poort. De wandeltochten die gepland waren voor de vijfde en zesde leerjaren van de Kruibeekse scholen, onder begeleiding van een natuurouder, werden ook afgelast omwille van de slechte weersomstandigheden.
     
  • 03 april 2015: op vrijdag ondernam de eerste graad secundair van het Sint-Jorisinsituut deze wandeltocht. Zij droegen water in plastic flessen tot aan de Sporthal De Dulpop in Bazel. Ter plaatse kon men de fles ledigen in een reservoir en kreeg men een stuk fruit. Karl Fievez, voorzitter van de onderwijsraad, mocht de cheque van 2000 euro overhandigen aan de organisatie Protos. Er wordt afgesloten met een FREEZE van drie minuten en het ontrollen van enkele banners.

Schepen van onderwijs Tina Van Havere: “Wij danken alle scholen voor de bereidwillige medewerking om de helft van de acties die zij (5&6de leerjaar en 1ste graad secundair) ophaalden voor hun goede doelen, te schenken aan het wereldwaterproject, georganiseerd door de gemeentelijke onderwijsraad."


Hier vind je meer info over het Sigmaproject de Polders van Kruiebeke.