De cijfers van het Sigmagebied Polders van Kruibeke zijn indrukwekkend: een slikken- en schorrengebied van 300 hectare, 150 hectare weidevogelgebied en 80 hectare waardevolle bossen. Geen wonder dat de polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde een cruciale rol spelen in het Sigmaplan. Nu dit GOG volledig in werking kan treden, wordt de totale oppervlakte aan overstroombaar gebied in Vlaanderen in één klap verdubbeld. De kans op overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren, is meteen liefst vijf keer kleiner.

Op zaterdag 3 oktober vieren Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de gemeente Kruibeke samen met jou de inspanningen die tal van instanties, medewerkers en vrijwilligers geleverd hebben om de Polders van Kruibeke te voltooien.

De lokale Barbiergidsen verzorgen die dag een wandeling waarin je alles te weten komt over de werking van het overstromingsgebied. Bij de grote sluizen aan de Schelde huldigt Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Ben Weyts dit unieke Sigmagebied officieel in. Achteraf volgen een muzikaal optreden en een receptie.

Meer weten?

Naar aanleiding van deze inhuldiging stuurden we een persbericht uit.