Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir heeft in de Polders van Kruibeke 505,88 hectare land erkend als natuurreservaat. Het grootste overstromingsgebied van het Sigmaplan wordt zo ook het grootste natuurreservaat van Oost-Vlaanderen. Een parel in de Scheldevallei met Europese topnatuur, zoals slikken en schorren, kreken en bossen langs de rivier. En dat alles op een steenworp van Antwerpen. 

Focus op natuur 

Om erkend te worden als natuurreservaat moet een gebied aan specifieke voorwaarden voldoen. Zo moet het belangrijke habitats en populaties van inheemse dier- en plantensoorten herbergen. En dat is hier niet vanzelfsprekend: de Polders van Kruibeke liggen namelijk in een van de dichtstbevolkte gebieden van Europa én in het economische centrum van Vlaanderen. Aan de ene kant de E17, aan de andere het vrachtvervoer op de Schelde. Enkele kilometers verder ligt ook de haven van Antwerpen. 

Minister Zuhal Demir: “De erkenning van de Polders van Kruibeke als natuurreservaat bevestigt onze focus op natuur in Vlaanderen. We investeren in natuurherstel en -beleving. Het ene versterkt ook het andere: bezoekers kunnen maximaal genieten van de natuur die floreert, zonder de draagkracht van het gebied aan te tasten. Een win-win dus voor mens en natuur.”

Netwerk van paden 

Voor elk erkend reservaat wordt ook een toegankelijkheidsplan opgemaakt. Dat bepaalt wat er al dan niet toegelaten is. Voor de opmaak van dit plan werd intens overlegd met alle betrokken instanties. Het resultaat is een doordacht netwerk van paden en wegen die bezoekers op een duurzame manier laten kennismaken met de troeven van de Polders: slikken en schorren, open waterpartijen, broekbossen en natte graslanden. Bezoekers spotten misschien ook zeldzame vogels, zoals de roerdomp, de woudaap en de visarend, of reeën, bevers en otters. 

 

Je vindt de toegankelijkheidsregeling op www.kruibeke.be/polders-van-kruibeke.