Eerder verplaatste ook Fluxys leidingen die door het overstromingsgebied liepen. De gasleidingen werden in de ringdijk ingebouwd.   

Eind mei start Air Liquide aan de tweede fase om haar pijpleidingen in het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) langs de Schelde in Kruibeke te verplaatsen. De afronding van de werken staat ingepland voor dit najaar zodat het gebied volledig werkingsklaar is tegen de winter.

Om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde, bouwt de Vlaamse overheid verschillende overstromingsgebieden langs deze rivier en haar zijrivieren. In de ondergrond van het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde - beter bekend als de Polders van Kruibeke - bevinden zich pijpleidingen die door Air Liquide uitgebaat worden. Om het gebied volledig af te kunnen werken, moeten deze pijpleidingen verplaatst worden.

In een eerste fase, van januari 2015 tot maart 2015, werden tijdelijke maatregelen genomen om de leidingen te beschermen tegen schade en om toe te laten dat de ringdijk werd afgewerkt.

Eind mei start de tweede fase met de verplaatsing van de pijpleidingen zelf. De planning van de werken voor de beide werfzones is als volgt:

  • noordelijk deel (Kruibeke): van juni tot december
  • zuidelijk deel (Kruibeke - Bazel): van augustus tot december.

Wim Dauwe, hoofd van de afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV: “Hoewel het gecontroleerd overstromingsgebied in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde al water kan bergen dankzij tijdelijke beschermingsmaatregelen, zijn wij zeer blij dat Air Liquide de pijpleidingen nu definitief zal verplaatsen en we het gebied tegen het volgende stormseizoen verder kunnen afwerken. Dit is een belangrijke stap om de overstromingsrisico’s in het Zeescheldebekken te beheersen en natuurdoelstellingen te behalen.”

Ook Christian Nachtergaele, Director Public Affairs Belgium van Air Liquide Benelux Industries is tevreden dat de tweede fase in de Polders van Kruibeke van start kan gaan: “Nu de voorbereidingen zijn afgerond, zullen we, in volledig overleg met Waterwegen en Zeekanaal NV en de lokale overheden, de finale verplaatsing van onze pijpleidingen starten. Om veiligheidsredenen zullen de werfzones tijdelijk worden afgesloten voor recreanten. De hinder zal echter zoveel mogelijk beperkt worden en uiteraard worden er omleidingen voorzien.“

De Polders van Kruibeke, onderdeel van het Sigmaplan

In Vlaanderen heerst (vooral in de winter) overstromingsgevaar van op de Schelde. De Vlaamse overheid bouwt in het kader van het Sigmaplan verschillende overstromingsgebieden langsheen de Schelde en haar zijrivieren. Die vangen bij noodweer overtollig water tijdelijk op. Zodra het gevaar geweken is, stromen ze weer leeg. Het Sigmaplan biedt een concreet antwoord op het gevaar en beschermt de Vlamingen tegen het oprukkende water. Met het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (de Polders van Kruibeke) verdubbelt de Vlaamse overheid het overstroombare gebied in Vlaanderen. De volledige realisatie van het Sigmaplan met diverse projectgebieden langs de Schelde en haar zijrivieren, loopt nog tot 2030. 


Meer info over de Polders van Kruibeke vind je hier