Sinds maandag 9 mei 2016 siert een nieuw kunstwerk de Polders van Kruibeke. Het kunstwerk kadert in het Life+ project Scalluvia en is van de hand van Erwin Dieleman.

De grote stalen constructie symboliseert een vis die richting Schelde zwemt en prijkt op een nieuwe visvriendelijke stuw.  Veerle Campens, projectcoördinator van het Scalluvia-project: “Dankzij deze stuw kunnen vissen vrij migreren van de Schelde naar de wielen en grachten in de bossen van de polders. Vissen hebben zo in beide richtingen een onbelemmerde doorgang.”

In het teken van Internationale Vismigratiedag (21 mei) huldigde burgemeester Jos Stassen het kunstwerk alvast in, samen met de leerlingen van de Sint-Petrusschool uit Bazel. De leerlingen werden getrakteerd op leuke doe-opdrachten met de Natuurouders en een visdemonstratie door Natuurpunt.

De visvriendelijke stuw bevindt zich aan het einde van de Blauwe Gaanweg, vlakbij de Liefkesboom in Bazel.


Meer info over de Polders van Kruibeke vind je hier