Kruibeekse burgemeester zet jaagpaden in de verf

Informatiecampagne rond jaagpaden gelanceerd

De werken in de Polders van Kruibeke worden onverminderd voortgezet. Er wordt hard gewerkt om tegen ‘Proeven van de Polders’ op zondag 29 juni een groot deel van de wegen en jaagpaden open te stellen voor het grote publiek. Omdat er op jaagpaden andere regels gelden dan op normale openbare wegen, lanceerde men een Vlaamse informatiecampagne: "Het jaagpad is er voor iedereen". Burgemeester Jos Stassen stroopte alvast de mouwen op om een handje toe te steken.

Het jaagpad is er voor iedereen
De zomervakantie piept om de hoek en vanaf zondag 29 juni zullen de Kruibekenaren tijdens ‘Proeven van de Polders’ fietsend en wandelend hun hart kunnen ophalen in hun polders. “Het is alle hens aan dek om net voor de grote vakantie zoveel mogelijk wegen en jaagpaden open te stellen voor recreatie in de polders", beaamt projectingenieur Stefaan Nollet van Waterwegen en Zeekanaal NV. “We lanceren meteen ook een informatiecampagne ‘Het jaagpad is er voor iedereen’ om het begrip jaagpad en de regels die er gelden uit te leggen. Want jaagpaden zijn wat apart: behalve dienstwagens en houders van een toelating, is gemotoriseerd verkeer er totaal verboden. Bovendien moet iedereen er zich aan een snelheidsbeperking van 30 km per uur houden. Uiteraard zijn fietsers en wandelaars er welkom, maar dienstwagens hebben voorrang.”

Handen uit de mouwen
Burgemeester Jos Stassen begrijpt het belang van deze sensibiliseringscampagne en stak meteen een handje toe om de wegmarkeringen aan te brengen. “Heel wat mensen kennen de term jaagpad niet, dus het is uiteraard ook aan de gemeente om haar inwoners correct te informeren. De wegmarkeringen maken het duidelijk dat je je op een jaagpad bevindt. De campagne wil vooral informeren en aanzetten tot wederzijds respect voor elkaar op de jaagpaden. Vlot en veilig verkeer, recreatief of niet, is in onze polders natuurlijk een prioriteit.”, aldus Jos Stassen.

Jagen langs de Schelde
Jaagpaden zijn vandaag dienstwegen die toezicht toelaten op de scheepvaart en het beheerde domein, het onderhoud en de bouw van nieuwe infrastructuur, de waterbeheersing, baggerwerken, bermbeheer, … Vroeger werden deze paden langs kanalen en waterwegen gebruikt om schepen vooruit te trekken bij ongunstige wind. Dit voorttrekken werd jagen genoemd, vandaar de naam.


Wie meer wil weten over de reglementering van de jaagpaden, kan hier terecht.
De actie “Het jaagpad is er voor iedereen” is een onderdeel van de campagne Fiets Wijs.